Home 2020

Laatste artikelen

Het is zo stil

Corona legt alles stil in ons Brabantse verpleeghuis. Al een paar weken komt er geen bezoek meer binnen. We hebben - bijna onvermijdelijk - het coronavirus in huis en bewoners en personeel maken de besmetting door.

‘Een pleister tegen tranen’

In het boek Een pleister tegen tranen; Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder is er ook aandacht voor situaties waarin de ernstig zieke ouder komt te overlijden. Hoe kunnen ouders dit slechte nieuws aan hun kinderen vertellen?

Q&A – Jolanda Roelands

Jolanda Roelands stopt in juni van dit jaar als projectdirecteur van Fibula, de organisatie waarvan ze ooit zelf medeop-richter was. Ze heeft dan meer dan 20 jaar een rol gespeeld in de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).

Drieluik – Coronacrisis

De coronacrisis heeft de medische wereld op z'n grondvesten doen schudden. Pallium vroeg drie deskundigen uit het werkveld wat ze hopen dat door de coronacrisis in de zorg verbeterd zal worden.

Redactioneel – Wendbaarheid

In deze extreme tijden van COVID-19, waarin er veel van onze 'wendbaarheid' gevraagd wordt, ligt er een nieuwe Pallium voor u. Wendbaarheid ten aanzien van privé, werk en alle combinaties daarin, met daarbij onzekerheid over scenario's voor de nabije en wat verder weg gelegen toekomst

In het Zicht – Anna Hospice Wijbosch

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Kort Nieuws

Waakmanden Carintreggeland Zorgorganisatie Carintreggeland heeft veertig waakmanden in gebruik genomen, die ingezet kunnen worden bij mensen die in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Carintregge...

Chubby cheeks

Artsen die in 2018/2019 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Marieke Dijkzeul.

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke zorg thuis wordt sinds 2019 door het ministerie van VWS financieel mogelijk gemaakt voor ouderen (50+), mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Hoe kan deze geestelijke zorg thuis ingeschakeld worden?

Team in Beeld – Het Bezinningshuis

Hilda en Robin Zuidam runnen sinds 2018 samen het Bezinningshuis in Den Dolder. Het echtpaar wil in het pand op het terrein van de voormalige Willem Arntszhoeve ruimte bieden aan iedereen die vragen heeft rondom sterfelijkheid. Dood, rouw en verlies zijn thema's die Hilda en Robin zowel persoonlijk als professioneel verbinden.