Home Magazine

Magazine

De toekomst van je vakgebied. Wat zijn jouw hoop en dromen?

Wat zou je graag veranderd of verbeterd zien binnen je vakgebied, binnen nu en vijf jaar? Wat is je hoop, wat zijn je dromen? Pallium vroeg het in dit allerlaatste drieluik aan drie deskundigen op het gebied van zorg en onderwijs.

Rouwbegeleiding. Bezoekende kinderen en jongeren in een hospice.

Wat kunnen hospices doen in de begeleiding van de (klein)kinderen die bij hen over de drempel komen? Meike van Ostaden deed onderzoek naar ervaringen van vrijwilligers en verpleegkundigen en stelde een aantal aanbevelingen op.

Samen op de fiets. Multidisciplinair team door de wijk

Al zo'n 30 jaar ben ik specialist ouderengeneeskunde, waarvan de helft ook kaderarts palliatieve zorg. Ik werk of heb gewerkt in verpleeg- en verzorgingshuizen, in het ziekenhuis, in een hospice, in de eerste lijn bij mensen thuis en op de universiteit. Veel gezien, veel gehoord, veel meegemaakt, veel geleerd. En nu mag ik dromen over de toekomst.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Terugblik 24 jaar Pallium

In dit allerlaatste nummer van Pallium droomt niet alleen de redactie over de toekomst van de palliatieve zorg maar kijken ook twee trouwe lezers terug op 24 jaar Pallium. Welke waarde had Pallium voor hun werk, wat is hen bijgebleven en wat hadden ze liever anders gezien?

Interview met Rob Bruntink

Als één naam verbonden is met Pallium dan is het wel die van Rob Bruntink, hoofdredacteur sinds de start. In dit allerlaatste nummer van Pallium legt de redactie zelf hem vragen voor, vragen die de redactieleden hem altijd al wilden stellen.

Koele buikwassing. Aquazorg

In de zorg wordt er veel gewerkt met warmte en koude voor het bieden van meer comfort en symptoomverlichting. Een voorbeeld is de Koele Buikwassing™, een niet-farmacologische interventie bij obstipatie.

In het Zicht – Sint-Janskathedraal

In deze laatste bespreking is er niet gekozen voor een kunstwerk in een hospice maar in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Wat voor kunst is het en waarom is hiervoor gekozen? De kunstenaar vertelt. Met onder andere sculpturen, foto's en tapijtwerk geeft beeldend kunstenaar Margriet Luyten vorm aan wat in haar leeft. De laatste levensfase is een wezenlijk thema in haar werk. Zo legde zij met een fotocamera de laatste drie jaar van haar moeder vast, portretteerde zij 95-plussers en filmde zij kunstenaars in de winter van hun leven. Aan het eind van de coronatijd vroeg de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Luyten een mantel te ontwerpen voor Maria in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Loslaten

Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium deelt hier de ervaring van Rixt Nijenhuis-Huls.

Verandering en acceptatie. Dood en ziekte als gangbare gespreksonderwerpen

Dromen over hoe de palliatieve zorg er uit zou moeten zien, is niet moeilijk. Ik doe dat dagelijks. In mijn werk, in gesprek met patiënten, als ik met collega's praat.