Home Magazine

Magazine

Vermoeidheid bij kanker

De richtlijn Vermoeidheid bij kanker is herzien.

Misplaatst

Artsen die in 2018/2019 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Pauline de Graeff.

Drieluik – Regionale samenwerking

Hoe is de regionale samenwerking tussen hospices georganiseerd?
In veel regio’s is het gebruikelijk dat hospices met elkaar samenwerken, ze delen onder meer wachtlijsten met elkaar en verwijzen zo nodig naar elkaar door. Maar zien hospices elkaar dan nooit als concurrenten? Hoe belangrijk is samenwerken en is er nog ruimte voor verbetering? Pallium vroeg het drie deskundigen.

Project HOPEVOL

De hospicezorg ontwikkelt zich sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zonder enige vorm van sturing. Het project HOPEVOL heeft de ambitie verandering daarin aan te brengen. Wendelien van Oostrom, sinds kort directeur van Hospice Dôme in Amersfoort, sprak erover met de projectleider, hoogleraar Palliatieve zorg/Hospicezorg Saskia Teunissen.

Zorg voor de zorgenden

Diverse studies richten zich op het in kaart brengen van de hoge belasting van zorgverleners in palliatieve zorg, en op de vraag hoe ze ondersteund kunnen worden in de omgang hiermee. We gaan in op drie van deze studies en pleiten voor meer samenwerking rondom ‘zorg voor de zorgenden’.

Behandelwensengesprekken

Werksessies bieden zorgverleners kader voor palliatieve zorg.

Proactieve zorgplanning, hoe organiseer je dat?

Hoe kan proactieve zorgplanning worden georganiseerd? Eric Ebbelaar zocht het uit tijdens zijn hbo-studie Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht en schreef er onderstaand artikel over.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Interview met Erna Michiels

Erna Michiels is één van de drie kinderoncologen in het Kinder Comfort Team Utrecht, dat onder meer gevestigd is in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Vanuit dat Kinder Comfort Team wordt in het ziekenhuis palliatieve zorg verleend aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurbekortende aandoening. Daarnaast ondersteunt het Team de zorgprofessionals die bij de kinderen thuiskomen.

Roparun Hospice Hengelo

De kracht van een quilt