Home Magazine

Magazine

Een waardeloze dokter

Artsen die in 2017 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Esther Schepper.

Te weinig, te laat?

Welk effect hebben consultatieteams palliatieve zorg in het ziekenhuis op de kwaliteit van leven en sterven van mensen met kanker én op de kosten van de verleende zorg? Arianne Brinkman-Stoppelenburg promoveerde op deze vraag.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Interview met Annemiek van Seggelen

Annemiek van Seggelen is verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij hospice Kajan in Hilversum. Ze is één van de twee vaste krachten van het Expertisecentrum Kajan, dat sinds september vorig jaar bestaat. Het centrum is er met name op gericht de beschikbare kennis van het hospice ook ten goede te laten komen aan ongeneeslijk zieken die thuis verblijven.

In het Zicht – Omarmen met licht

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het Zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Redactioneel 4 Dimensies

De kwaliteit van palliatieve zorg wordt direct bepaald door de mensen die dagelijks de zorg aan het bed uitvoeren. Zijn zij zich ervan bewust dat het om meer gaat dan om medische zorg, herkennen zij de verschillende dimensies van het lijden dat zij verlichten en kunnen zij de mensen die zij verzorgen daarin bereiken?

Q&A Daniëlle Zweers

Op 27 mei promoveert Daniëlle Zweers op angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase en specifiek bij zorgvragen in de hospicezorg. Zweers is verpleegkundig specialist en werkzaam in het UMC Utrecht.

Kort Nieuws

Vergankelijkheidsdag In Nederland, Engeland en Zweden wordt op de eerste dag van de herfst, op 23 september, voor het eerst de Vergankelijkheidsdag gehouden. De dag is bedoeld om stil te staan bij...

Verschenen

Chaos in de Bovenkamer Onlangs werd in Vlaardingen Odensehuis de Bovenkamer geopend: een huis dat thuiswonende mensen met dementie of vergeetachtigheid én hun naasten tweemaal per week een gezamenl...

Team in Beeld Avans Hogeschool

Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde, van start gegaan in 2016, maakt deel uit van het expertisecentrum Caring Society van de Avans Hogeschool in Breda. De lectoraatleden komen uit verschillende vakgebieden, maar delen hun bevlogenheid. Zo doen ze volop onderzoek en delen ze de verworven kennis met het werkveld en vooral met studenten van Avans.