Home Magazine Drieluik

Drieluik

Sisco van Veen

Euthanasie op basis van psychisch lijden komt steeds vaker voor. Psychiater en ethicus Sisco van Veen promoveerde onlangs op dit onderwerp. De titel van zijn proefschrift luidt: The art of letting go.

De toekomst van je vakgebied. Wat zijn jouw hoop en dromen?

Wat zou je graag veranderd of verbeterd zien binnen je vakgebied, binnen nu en vijf jaar? Wat is je hoop, wat zijn je dromen? Pallium vroeg het in dit allerlaatste drieluik aan drie deskundigen op het gebied van zorg en onderwijs.

Drieluik – Nieuwe competentiebeschrijving

Het kwaliteitskader palliatieve zorg is vernieuwd. Een groep deskundigen heeft zich gebogen over de inhoud, die bedoeld is voor de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg. De beschrijving biedt handvatten waarin men zich onderscheidt van de generalistisch opgeleiden, en waarin men hen kan vinden en consulteren. Hoe blij is men met deze vernieuwing? En hoe krijgt deze plek in de praktijk en onderwijswereld?

Proactieve zorgplanning. Hoe landt het in jouw praktijk?

Proactieve zorgplanning is het meest besproken item in de palliatieve zorgverlening en er zijn al vele projecten op dat gebied doorgevoerd. Maar bereiken die projecten de werkvloer ook? Pallium vroeg een wijkverpleegkundige, een ergotherapeut en een POH-Ouderen naar hun ervaringen. Wat doen zij zoal aan proactieve zorgplanning?

Medicatie tegen reutelen

Uit een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek blijkt dat het toedienen van scopolaminebutyl, een medicijn om reutelen in de stervensfase te voorkomen, niet leidt tot extra bijwerkingen voor de patiënt. Reutelen kan voor naasten erg verontrustend zijn. Pallium vroeg drie deskundigen naar hun mening over deze medicatie, feitelijk alleen gericht op het welzijn van naasten.

Drieluik; COVID-19 – Welke lessen hebben we geleerd?

De afgelopen twee jaar is de wereld collectief gegijzeld door één onderwerp: COVID-19. Pallium sprak drie professionals in de zorg en vroeg hen wat ze van het virus hebben geleerd. Welke invloed hebben de ervaringen met de zorg voor coronapatiënten op de palliatieve zorgverlening? En zijn er verbeterpunten?

Wetenschappelijk onderwijs. Implementatie van palliatieve zorg.

Het programma O²PZ heeft zich ingezet om het mbo, hbo en wo te ondersteunen bij het sterker verankeren van palliatieve zorg in het onderwijs, onder meer door het ontwikkelen van een onderwijsraamwerk en het bieden van onderwijstools. Hoe is de stand van zaken in het wo?

Driedeling. Wanneer ben je generalist, specialist of expert?

Wanneer ben je een generalist, een specialist of een expert in de palliatieve zorg, en waar liggen de grenzen tussen deze drie? Wat merkt de patiënt van deze driedeling en hoe uit deze zich in de praktijk? Pallium vroeg het drie deskundigen.

Verbetering palliatieve zorg. Waaraan is 40 miljoen euro het best te besteden?

Minister Hugo de Jonge stelt voor de komende vijf jaar 38,6 miljoen euro ter beschikking voor een tweede ronde van het onderzoeksprogramma Palliantie. Waar zou jij dat aan uitgeven? Aan Palliantie? Of eerder aan landelijke campagnes of versneld bijscholen van professionals? Drie deskundigen laten hun licht over de bijna 40 miljoen euro schijnen.

Mbo-onderwijs

Het zo lang mogelijk behouden van een hoge kwaliteit van leven vraagt om goede palliatieve zorg en dus om goed onderwijs. O²PZ werkt op verschillende terreinen aan optimalisatie van het onderwijs. Hoe denken deze drie mbo-docenten dit te implementeren in het curriculum van hun eigen instelling?