Home Magazine Kort Nieuws

Kort Nieuws

Kort Nieuws

De vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) is er op korte termijn in geslaagd een opvolger te benoemen van directeur Fleur Imming, die vorig jaar september stopte: Carla Aalderink is per 1 februari de nieuwe directeur.

Kort Nieuws

Stichting Waakmand Bommelerwaard biedt een waakmand aan aan mantelzorgers die voor een ongeneeslijk zieke zorgen. De mand is bedoeld voor mensen die in de thuissituatie waken bij een familielid, vriend(in) of andere naaste.

Kort Nieuws

Oproep voor Noorderlichtprijs Stichting Als & Dan roept een ieder op voorbeelden aan te dragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve en terminale zorg, die direct de terminaal zieke medem...

Kort Nieuws

Waakmanden Carintreggeland Zorgorganisatie Carintreggeland heeft veertig waakmanden in gebruik genomen, die ingezet kunnen worden bij mensen die in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Carintregge...

Kort Nieuws

De Hof van Kairos te koop Bezinnings- en retraitecentrum Hof van Kairos in Winterswijk is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Na dertien jaar het centrum te hebben geleid, verlangen de initiatiefneme...

Kort Nieuws

Posters tijdige markering patiënt Floor Bols, specialist ouderengeneeskunde en medisch coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, heeft twee posters laten ontwikkelen die de tijdi...

Kort Nieuws

Gesprekshulp voor mensen met Parkinson In het kader van het ParkinsonSupport-project van Radboudumc in Nijmegen is recent de Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson. Tijdige info...

Kort Nieuws

Engelstalig bierviltje maakt dood bespreekbaar Bureau MORBidee introduceerde onlangs een Engelstalig bierviltje, met op de ene zijde de slogan 'Let's talk about death', en op de andere zijde enkele...

Kort nieuws

Op de valreep van 2018 komt er nog een nieuwe kans voor onderzoekinstellingen en netwerken palliatieve zorg om in het kader van het programma ‘Palliantie’ subsidie aan te vragen bij ZonMw. Voor het eerst sluit ZonMw een aantal onderwerpen uit. Aan vroegtijdige zorgplanning, geestelijke verzorging in de eerste lijn, transmurale zorg en onderwijsprojecten op gebied van palliatieve zorg gaat ZonMw geen geld meer uitgeven.

Kort nieuws

Enkele gerenommeerde onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg hebben in juni de Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZon) opgericht. De Stichting komt voort uit de academische Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL, maar staat nadrukkelijk open voor onderzoekers van buiten deze organisaties, zoals van hogescholen.