Kort Nieuws

Kort nieuws

Enkele gerenommeerde onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg hebben in juni de Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZon) opgericht. De Stichting komt voort uit de academische Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL, maar staat nadrukkelijk open voor onderzoekers van buiten deze organisaties, zoals van hogescholen.

Kort nieuws

Hospicebewoners die zelf hun bed niet meer kunnen uitkomen, kunnen toch samen met een naaste op pad naar hun voorkeursplek: dat is de winst die de inzet van een Vuzix-bril kan bereiken. Een Vuzix-bril transporteert de beelden die de naaste met de bril ziet naar de tablet of smartphone van de hospicebewoner. ‘Zender’ en ‘ontvanger’ kunnen live met elkaar communiceren, zodat ze ook samen in gesprek kunnen gaan over dat wat gezien wordt.

Kort nieuws

Onder de titel ‘Nu ik oud word. Vragen bij de laatste levensfase’ heeft de Raad van Kerken een uitgave gepubliceerd over de laatste levensfase. Vooral euthanasie en de thematiek over ‘voltooid leven’ krijgen veel aandacht.

Kort nieuws

In de voorbije jaren wisselden specialist ouderengeneeskunde Barend Kooistra en maatschappelijk werker Wim van de Graaf elkaar af in de rubriek ‘Uit het land’. Met ingang van dit nummer kent de rubriek een andere invulling en een andere naam.

Kort nieuws

Mensen die levensbedreigend ziek zijn (geweest) tonen hun gezicht, hun verhaal en hun levenslessen op de website www.​vereeuwigd.​nu. Het is een initiatief van de Stichting LEVENXL. Ze wil hiermee mensen bewust maken van de kwetsbaarheid en schoonheid van het leven in de hoop dat mensen geïnspireerd raken om hun eigen leven met nog meer aandacht en liefde te leven.

Kort nieuws

Het aantal keer dat patiënten aan het eind van hun leven in diepe sedatie worden gehouden, blijft stijgen, zo blijkt uit de derde evaluatie van de Euthanasiewet. In die evaluatie stellen onderzoekers ook vragen aan artsen over palliatieve sedatie. In 18 procent van alle sterfgevallen was in 2015 sprake van palliatieve sedatie. In 2005 was dat nog 8 procent en in 2010 was het 12 procent.

Kort nieuws

De derde subsidieronde van het ZonMw-programma Palliantie, gericht op het verbeteren van palliatieve zorg, is begonnen. Tot begin mei konden partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk projectideeën insturen. Een geselecteerd deel ervan krijgt eind juni te horen dat de projectideeën kunnen worden uitgewerkt tot subsidieaanvragen. Deze aanvragen moeten uiterlijk 13 september ingestuurd worden.