Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

Cultuursensitieve voorlichting. Patiënten met migratieachtergrond en palliatieve zorg.

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben met voorlichters van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en van Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor mensen met een migratieachtergrond over palliatieve zorg. Ze ontwikkelden diverse materialen en stelden een lijst do's en don'ts voor de bijeenkomsten op.

Timing van palliatieve zorg. Tijdige inzet bij kankerpatiënten.

Heeft de timing van de start van palliatieve zorg invloed op de kwaliteit van de zorg en de mate waarin er sprake is van niet-passende zorg? Die vraag stond centraal in een onderzoek van IKNL, PZNL en Vektis.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Hoop sterft als laatste. De betekenis van hoop voor palliatieve kankerpatiënten

Hoop is heel belangrijk voor mensen met kanker in de palliatieve fase van hun ziekte. Palliatieve patiënten geven de hoop op een lang(er) leven meestal niet op. In tegenstelling tot wat sommige hulpverleners verwachten, buigen patiënten hun hoop meestal niet om naar meer realistische doelen.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Hartfalen. Tijdig inventariseren van palliatieve zorgbehoeften

Het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen is vaak lastig. Om zorgverleners te ondersteunen bij signalering ervan en bij het verlenen van palliatieve zorg is een hulpmiddel ontwikkeld: I-HARP.

FACT-teams in de ggz. Ambulante palliatieve zorg.

Flexible Assertive Community-teams bieden ambulante behandeling aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, ook in de laatste levensfase. Over de kennis en de invulling van palliatieve zorg door deze teams was weinig bekend. Tijd voor onderzoek hiernaar.

Onderzoek levenseindethema’s

Om actuele inzichten te krijgen in de kennis, opvattingen en ervaringen rond een diversiteit aan levenseindethema's, zette de christelijke organisatie NPV-Zorg voor het leven een vragenlijst uit onder zo'n 1900 Nederlanders. In dit artikel worden enkele opvallende resultaten behandeld.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Telehealth – Samenwerken in de terminale zorg

Hoe ervaren zorgverleners in de eerste lijn zowel de onderlinge samenwerking als de samenwerking met ziekenhuizen als het gaat om symptoombestrijding in de terminale zorg?