Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

Telefonische consultatie PZ. Veranderingen en trends

Al zo’n twintig jaar kunnen zorgverleners een consultatieteam palliatieve zorg bellen als ze een advies willen in de behandeling of begeleiding van een palliatieve patiënt. Welke veranderingen zijn er in die tijd te duiden in deze telefonische consultatie?

Sociaal werk. Een echte meerwaarde voor palliatieve zorg

Sociaal werkers worden vaak onvoldoende betrokken in palliatieve zorg. Een hogere waardering van het sociaal werk zou ons echter weer dichter bij de oorspronkelijke, holistische visie op palliatieve zorg kunnen brengen, waarbij het niet enkel gaat om het aanpakken van fysieke maar ook van psychische, spirituele én sociale noden.

Rouwbegeleiding. Bezoekende kinderen en jongeren in een hospice.

Wat kunnen hospices doen in de begeleiding van de (klein)kinderen die bij hen over de drempel komen? Meike van Ostaden deed onderzoek naar ervaringen van vrijwilligers en verpleegkundigen en stelde een aantal aanbevelingen op.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Effectieve communicatie. Patiënten en naasten aan het woord

Effectieve communicatie is cruciaal voor goede persoonsgerichte zorg in de palliatieve fase. Maar wat is effectieve communicatie? En hoe belangrijk is affectieve communicatie?

Terminale thuiszorg en corona. Ervaringen van zorgprofessionals

Welk effect had de coronacrisis op de terminale zorg in de thuiszorg? Veel essentiële aspecten van terminale zorg waren niet meer mogelijk. Toch zijn er niet alleen maar negatieve ervaringen van zorgprofessionals in de thuiszorg.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Doelgerichte inzet van muziek. Het vergroten van het welzijn van hospicebewoners

Ons leven is doorweven met muziek. Van het speeldoosje boven de wieg tot de muziek die bij ons afscheid klinkt. Zoals men leeft, zo sterft men ook, is een bekende uitspraak. In de laatste levensfase zou muziek dus doodgewoon moeten zijn. Hoeveel muziek zit er in de zorg die wij geven?

Pijnlijke shocks van de ICD. Maak deactivatie bespreekbaar

Een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) kan het overlijden van de patiënt negatief beïnvloeden door het afgeven van pijnlijke shocks. Het tijdig deactiveren van de ICD kan dit voorkomen. Nabestaanden van overleden patiënten geven echter aan dat dit onderwerp onvoldoende wordt besproken in de behandelkamer.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.