Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

Effectieve communicatie. Patiënten en naasten aan het woord

Effectieve communicatie is cruciaal voor goede persoonsgerichte zorg in de palliatieve fase. Maar wat is effectieve communicatie? En hoe belangrijk is affectieve communicatie?

Terminale thuiszorg en corona. Ervaringen van zorgprofessionals

Welk effect had de coronacrisis op de terminale zorg in de thuiszorg? Veel essentiële aspecten van terminale zorg waren niet meer mogelijk. Toch zijn er niet alleen maar negatieve ervaringen van zorgprofessionals in de thuiszorg.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Doelgerichte inzet van muziek. Het vergroten van het welzijn van hospicebewoners

Ons leven is doorweven met muziek. Van het speeldoosje boven de wieg tot de muziek die bij ons afscheid klinkt. Zoals men leeft, zo sterft men ook, is een bekende uitspraak. In de laatste levensfase zou muziek dus doodgewoon moeten zijn. Hoeveel muziek zit er in de zorg die wij geven?

Pijnlijke shocks van de ICD. Maak deactivatie bespreekbaar

Een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) kan het overlijden van de patiënt negatief beïnvloeden door het afgeven van pijnlijke shocks. Het tijdig deactiveren van de ICD kan dit voorkomen. Nabestaanden van overleden patiënten geven echter aan dat dit onderwerp onvoldoende wordt besproken in de behandelkamer.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Digitale nalatenschap

Is digitale nalatenschap een relevant gespreksonderwerp voor verpleegkundigen en hun patiënten in de palliatieve zorg? Hbo-V-studenten Kiki Potman en Rusha Schelfhorst deden voor de minor Oncologie aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen onderzoek naar die vraag in opdracht van Bureau MORBidee.

Zorg op afstand. Of toch dichtbij?

Huisartsen en verpleegkundigen in de eerstelijnszorg ervaren soms een moeizame samenwerking rondom de palliatieve zorg. Videocommunicatie kan ondersteuning bieden, maar wordt nog nauwelijks ingezet. Welke factoren liggen hieraan ten grondslag?

FACT-teams en mensen met EPA. Proactieve palliatieve zorg in de ggz.

Een actiegericht implementatieonderzoek naar palliatieve zorg bij een Flexible Assertive Community Treatment-team in de ggz heeft inzichtelijk gemaakt welke stappen een FACT-team nodig heeft gehad om een start te maken met de implementatie van de Toolkit Proactieve palliatieve zorg in de ggz.