Home Magazine Praktijk

Praktijk

Actualisatie telefonische consultatie

Integraal Kankercentrum Nederland wil onderlinge verschillen tussen regionale consultatieteams palliatieve zorg verkleinen en startte daarom vorig jaar het project 'Actualisatie telefonische consultatie'. Inmiddels is het project afgerond. Het project leverde interessante bevindingen, input voor de implementatie en plannen voor de toekomst op, want verdere ontwikkeling blijft nodig.

Corona in het hospice

De eerste coronabesmetting in de provincie Utrecht was in Houten. Het Hospice Kromme Rijnstreek aldaar neemt hierop meteen de nodige maatregelen. Met succes. Maar het is lastig om nee te moeten zeggen waar het anders bijna altijd ja is.

‘Keuze, noodzaak, comfort-model’. Beslissen over doorbehandelen na een ernstige beroerte

Als na een ernstige beroerte de vraag rijst of doorbehandelen zinvol en gewenst is, staan artsen en familieleden vaak voor een ingewikkelde beslissing. Binnen het VUmc is een hulpmiddel gemaakt om hen bij de besluitvorming te ondersteunen.

Vraagtekens bij de sterfstijlen

Er is geen (wetenschappelijke) onderbouwing voor de 'sterfstijlen' die Stichting STEM sinds 2009 hanteert. Het gebruik ervan kan zelfs schadelijk zijn voor de communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten.

Twee nieuwe richtlijnen. Pijn bij kanker en bij COPD/ hartfalen

De richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (2015) is in 2019 modulair herzien en samengevoegd met de richtlijn Pijn in de palliatieve fase tot een nieuwe richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker. Daarnaast is een nieuwe richtlijn over pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen opgesteld.

Ziekte van Parkinson. Angst, psychoses en delier in de terminale fase

Angst, psychotische stoornissen en delier kunnen bij de ziekte van Parkinson optreden als bijwerking van medicatiegebruik maar ook als gevolg van de ziekte zelf. In deel 2 van het tweeluik over parkinson een kort overzicht van behandelmogelijkheden.

In paradisum

Artsen die in 2018/2019 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Marijke Kortman.

Nabestaanden vertellen. Eindgesprek goed voor nabestaande en thuiszorg

Thuiszorg Dichtbij uit Groningen evalueert palliatieve terminale zorg persoonlijk met de nabestaanden. Dit levert enerzijds bruikbare feedback op voor de organisatie, anderzijds wordt op deze manier tijdig gesignaleerd of iemand hulp nodig heeft bij het rouwproces.

De menukaart van sterven. Laatste wensen, het overdenken meer dan waard

Hoe overdacht en hoe heilig zijn ‘laatste wensen’ van een patiënt? Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag waar iemand het liefst zou willen sterven? Piet van Leeuwen zet er, vanuit zijn ervaring als hospice-arts, de nodige vraagtekens bij.

Ziekte van Parkinson. Pijn en slikstoornissen in de terminale fase

Waar moet rekening mee gehouden worden in de laatste fase van de ziekte van Parkinson? Palliatieve terminale zorg bij parkinson blijkt veel complexer dan vaak wordt gedacht. Overleg met de patiënt en naasten kan niet vroeg genoeg beginnen. Deel 1 van een tweeluik.