Home Magazine Praktijk

Praktijk

Begrip van rouw. Prentenboeken voor kinderen

Hoe je kinderen kunt leren de dood te begrijpen werd in het vorige nummer van Pallium behandeld. In dit artikel, het vervolg daarop, wordt antwoord gegeven op de vraag hoe je prentenboeken kunt gebruiken om met kinderen over rouw te praten.

Transmurale samenwerking. Minder ziekenhuis- en ic-opnames

In samenwerking met andere zorgorganisaties passende zorg leveren aan patiënten in de palliatieve fase: in de ene regio gaat dat succesvol, terwijl andere regio's daar nog zoekende in zijn. Wat levert transmurale samenwerking nu op? Die vraag stond in het project TAPA$ centraal.

Beeldende begeleiding. De Zorgboog

Wat kan beeldende begeleiding betekenen voor hospicebewoners? Verpleegkundige Nel Leijsten en Karin Brandt, pionier op het gebied van beeldende begeleiding in de laatste levensfase, exploreerden de mogelijkheden.

Prentenboeken. Met kinderen praten over de dood

Pas rond hun achtste levensjaar zullen kinderen de dood volledig begrijpen. Prentenboeken kunnen kinderen helpen de wereld om hen heen, en dus ook de dood, te leren kennen en te begrijpen.

De DEDICATED-werkwijze. Palliatieve zorg bij dementie

Het project DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life) beoogt de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren. De DEDICATED-werkwijze, een cocreatie van onderzoek, praktijk en onderwijs, bestaat uit materialen die zorgprofessionals op de werkvloer ondersteunen om palliatieve zorg te verlenen aan mensen met dementie.

De palliatieve kit. Thuis snel handelen in nood

Het regelen van medicatie of ondersteunende maatregelen kost soms te veel tijd in acute situaties bij thuisverblijvende palliatieve patiënten. Kaderarts palliatieve zorg Laurens van Ede nam het initiatief voor een palliatieve kit, die huisartsen preventief bij de patiënt in huis kunnen neerzetten en tal van medicamenten en materialen bevat.

Digitaal voortleven. Gewenst of voorkomen

Het is belangrijk om als ernstig zieke patiënt de digitale nalatenschap goed te regelen. Zorgverleners kunnen patiënten op het belang van dit regelwerk wijzen, en zo hun begeleidende en voorlichtende rol oppakken. Er zijn minstens vijf belangrijke redenen waarom het verstandig is als ernstig zieke patiënten hun digitale nalatenschap gaan regelen. Mariska Overman en Rob Bruntink beschrijven ze in het boek Levenseindezorg en de digitale nalatenschap.

ALS binnen het gezin. Leidraad voor ondersteuning van kinderen

ALS is een ongeneeslijke ziekte met enorme impact op het gezinsleven en ouderschap. Wat kunnen zorgverleners doen om de kinderen van ouders met ALS te ondersteunen? ALS Centrum Nederland ontwikkelde een praktische leidraad.

Zorgpad Stervensfase

Sinds 20 jaar maken veel zorgorganisaties gebruik van het Zorgpad Stervensfase. Prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog in Amsterdam UMC en hoogleraar klinische palliatieve zorg, is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het zorgpad. Zij wil opnieuw een lans breken voor dit hulpmiddel.

De laatste dag van mijn vader

Tijdens zijn palliatieve sedatie heeft mijn vader onvoldoende persoonlijke aandacht gekregen. Daardoor heeft hij nodeloos geleden. Het begon met een belofte van geen pijn. Maar toen kwam er wél pijn, en vertwijfeling, voor hem en voor mij.