Home Magazine Praktijk

Praktijk

ALS binnen het gezin. Leidraad voor ondersteuning van kinderen

ALS is een ongeneeslijke ziekte met enorme impact op het gezinsleven en ouderschap. Wat kunnen zorgverleners doen om de kinderen van ouders met ALS te ondersteunen? ALS Centrum Nederland ontwikkelde een praktische leidraad.

Zorgpad Stervensfase

Sinds 20 jaar maken veel zorgorganisaties gebruik van het Zorgpad Stervensfase. Prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog in Amsterdam UMC en hoogleraar klinische palliatieve zorg, is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het zorgpad. Zij wil opnieuw een lans breken voor dit hulpmiddel.

De laatste dag van mijn vader

Tijdens zijn palliatieve sedatie heeft mijn vader onvoldoende persoonlijke aandacht gekregen. Daardoor heeft hij nodeloos geleden. Het begon met een belofte van geen pijn. Maar toen kwam er wél pijn, en vertwijfeling, voor hem en voor mij.

Communicatie rondom sterven. Proactief, met aandacht en vertrouwen

Het artikel van Miriam Jansen over de laatste dag van haar vader1 vraagt om een reactie, vond de Pallium-redactie. "Ik vind het verdrietig om te lezen hoe zij het sterven van haar vader heeft ervaren. Tegelijk is deze ervaring leerzaam voor alle hulpverleners, betrokken bij stervenszorg", constateert specialist ouderengeneeskunde en redactielid Margot Verkuylen.

Complementaire zorg. Angst in het hospice

Het implementeren van evidencebased complementaire zorg was voor Hospice Kajan aanleiding voor een kleinschalig kwaliteitsproject over het symptoom angst. Het kritisch reflecteren op complementaire zorg heeft geleid tot een andere zienswijze en leidde ertoe dat het een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen is geworden.

Denkkaders. Perspectieven op palliatieve zorg en euthanasie

Er zijn veertien verschillende insteken om aan te geven waar het bij euthanasie en palliatieve zorgen precies over gaat. Inzicht in dat overzicht komt van pas om te begrijpen waar de tegengestelde houdingen vandaan komen en kan de basis vormen voor een dialoog tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers.

Anticipatoire misselijkheid. Wanneer je misselijk wordt van het ziekenhuis.

Sommige patiënten voelen zich misselijk zonder dat ze echt misselijk zijn. Wat te doen bij deze anticipatoire misselijkheid?

Nazorg tijdens corona. Zorg houdt niet op na overlijden.

Nazorg zou theoretisch onderdeel moeten uitmaken van palliatieve zorg. In de praktijk komt die nazorg nauwelijks uit de verf. Hoe hebben nabestaanden de nazorg in coronatijd ervaren?

Positieve Gezondheid. De mening van palliatieve zorgprofessionals.

De positieve gezondheidsbenadering lijkt goed aan te sluiten bij de palliatieve zorg, waarbij het begrip gezondheid in beide concepten breed opgevat wordt en eigen regie centraal staat. In dit verpleegkundig praktijkgericht onderzoek is onderzocht wat de mening van verpleegkundigen binnen de palliatieve zorg over Positieve Gezondheid is.

24-uurs palliatieve thuiszorg

COVID-19 heeft enorme impact gehad op palliatieve zorgverlening. Door de beperkingen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices golden, werd thuis sterven anders bekeken. De 24-uurs palliatieve thuiszorg steeg in belang. Een portret van coöperatie Palliaterm, aanbieder van die 24-uurszorg.