Home Magazine Praktijk

Praktijk

Domeinen doorgrond – Hospice De Duinsche Hoeve en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen greep het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg aan om te bekijken of de verleende hospicezorg nog verder verbeterd kan worden. Het leidde tot een reeks voornemens, zoals gepubliceerd in het Meerjarenbeleidsplan van 2019-2022. In een samenvatting daarvan behandelen we enkele domeinen uit het Kwaliteitskader.

Huisarts, waar was je?

Al in 2009 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een standpunt palliatieve zorg1 verwoord wat de rol van de huisarts zou moeten zijn in de palliatieve fase van een patiënt. Volgens dit standpunt heeft de huisarts een spilfunctie hierin. Dat de realiteit pijnlijk anders kan lopen dan het ideaal van het NHG, maakte een knelpuntenanalyse van Palliactief en IKNL in 2017 duidelijk, maar wordt ook door de volgende casus geïllustreerd.

Verdiep je in personen – Communicatie in de palliatieve zorg

Voor zowel mensen die ongeneeslijk ziek zijn als voor hun naasten is het belangrijk dat de communicatie met zorgverleners goed verloopt. Daarom schreven huisarts Willemjan Slort en wetenschapsjournalist Jeroen Wapenaar het boek Met het einde in zicht. Communicatie in de palliatieve zorg. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, naasten, nabestaanden en zorgverleners vertellen verhalen over wat hen raakt: wat zijn hun dilemma´s, gevoelens en wensen?

Persoonlijke balans – Hoe verkrijg en behoud je die?

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg ziet 'persoonlijke balans' van de hulpverlener niet voor niets als 'een essentie'. Maar hoe zorg je voor die balans? Christiaan Rhodius geeft zijn antwoord, en maakt daarbij gebruik van een kwadrantenmodel.

Transparantie vereist – Maak palliatieve sedatie transparant

Artsenorganisatie KNMG werkt aan een nieuwe richtlijn voor palliatieve sedatie. Dringend advies: zorg voor transparantie. Laten we straks niet moeten vaststellen dat een gecontroleerde praktijk van levensbeëindiging is ingeruild voor een ongecontroleerde.

Praktische handvatten – Herziene richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen

Het bieden van palliatieve zorg bij hartfalen leidt tot een betere kwaliteit van leven en een afname van zorgconsumptie. Dat blijkt uit een uitgebreid literatuuronderzoek dat gedaan is voor de herziening van de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen. Deze nieuwe richtlijn, te vinden op Pallialine.nl, verscheen afgelopen februari en bevat veel praktische handvatten voor onder meer het herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg, medicatie en proactieve zorgplanning bij patiënten met ernstig hartfalen (NYHA klasse III en IV*).

Implementatie van PALLI – Checklist voor mensen met een verstandelijke beperking

PALLI (PALliatieve zorg Leren Identificeren) is een checklist waarmee zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking geholpen worden om de palliatieve zorgfase te identificeren bij hun cliënten. Nu het haalbaarheids- en valideringsonderzoek is afgerond, is het tijd om PALLI te implementeren en te gebruiken in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. In dit artikel laten we hier twee voorbeelden van zien.

Als woorden tekortschieten – Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Vanaf oktober dit jaar is mijn boek Beeldende begeleiding in de laatste levensfase. Als woorden tekortschieten verkrijgbaar. Ik beschrijf wat beeldende begeleiding kan inhouden en op welke wijze het van betekenis kan zijn voor gasten van het hospice en hun naasten. Deze informatie wortelt in de praktijk van afgelopen jaren. Ik vertel veel ervaringsverhalen, omdat steeds opnieuw blijkt dat verhalen het beste verduidelijken wat de waarde is van beeldende begeleiding en wat het toevoegt aan de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven.

De ‘strijd’ tegen kanker

Er is veel discussie in hoeverre er gesproken mag worden over een ‘strijd tegen kanker’. Hoewel wij de negatieve associaties met strijden onderkennen, hebben wij de positieve en negatieve aspecten van ‘strijden’ en het gebruik van ‘strijdtaal’ bij kanker verder uitgezocht. In gesprekken met patiënten kwamen wij verschillende keren met situaties in aanraking waarbij wij de strijd die patiënten voerden, heel invoelbaar vonden. Wij betogen in ons artikel daarom dat meer nuance op dit gebied op zijn plaats is.

Acute massale longbloeding – Handreiking bij risico op AML

Acute massale longbloedingen (AML) komen gelukkig weinig voor. De impact is echter groot op de patiënt, naasten en zorgverleners vanwege het acute beloop met de dood tot gevolg. De impact wordt versterkt door de hoeveelheid uitwendig bloedverlies en het optreden van benauwdheid of verstikking door een bloeding in de luchtwegen. In dit artikel beschrijven we de ontwikkeling van de ‘Handreiking bij risico op acute massale longbloeding’.