Home Magazine Praktijk

Praktijk

Reis van naasten. Een workshop

Om de kwaliteit van zorg voor naasten binnen een zorgorganisatie te verbeteren, is het belangrijk om eerst helder te hebben hoe die er voor staat. Binnen het project Oog voor Naasten en Nabestaanden werd een workshop voor zorgverleners ontwikkeld om binnen de organisatie te onderzoeken hoe er voor naasten en nabestaanden wordt gezorgd en welke verbeteringen nodig zijn.

Samen op de fiets. Multidisciplinair team door de wijk

Al zo'n 30 jaar ben ik specialist ouderengeneeskunde, waarvan de helft ook kaderarts palliatieve zorg. Ik werk of heb gewerkt in verpleeg- en verzorgingshuizen, in het ziekenhuis, in een hospice, in de eerste lijn bij mensen thuis en op de universiteit. Veel gezien, veel gehoord, veel meegemaakt, veel geleerd. En nu mag ik dromen over de toekomst.

Terugblik 24 jaar Pallium

In dit allerlaatste nummer van Pallium droomt niet alleen de redactie over de toekomst van de palliatieve zorg maar kijken ook twee trouwe lezers terug op 24 jaar Pallium. Welke waarde had Pallium voor hun werk, wat is hen bijgebleven en wat hadden ze liever anders gezien?

Koele buikwassing. Aquazorg

In de zorg wordt er veel gewerkt met warmte en koude voor het bieden van meer comfort en symptoomverlichting. Een voorbeeld is de Koele Buikwassing™, een niet-farmacologische interventie bij obstipatie.

Verandering en acceptatie. Dood en ziekte als gangbare gespreksonderwerpen

Dromen over hoe de palliatieve zorg er uit zou moeten zien, is niet moeilijk. Ik doe dat dagelijks. In mijn werk, in gesprek met patiënten, als ik met collega's praat.

Mantelzorgers

Ineens was ik zelf mantelzorger, zorgde COVID-19 ervoor dat zaken die tot voorheen als onmogelijk werden beschouwd toch gebeurden én stond er vanuit mijn studie een kwaliteitsopdracht voor de deur. En zo ontstond de vraag op welke manier ik zelf aandacht voor mantelzorgers heb.

Onderwijs. Vanzelfsprekende partner

Op de driehoek van praktijk, onderwijs en onderzoek breek ik hier een lans om 'het onderwijs' in de nabije toekomst nog meer (en eerder) te integreren.

Congres PHPCI. Publieke gezondheid en palliatieve zorg

Het thema van het PHPCI-congres was de relatie tussen publieke gezondheid en palliatieve zorg. Met het verhogen van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg als een van de belangrijkste doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II, maar vooral vanwege de demografische verschuivingen tussen het aantal zorgvragers versus het aantal zorgprofessionals, kunnen de belangstelling voor en de waarde van die relatie ook in Nederland alleen maar toenemen.

Ideale palliatieve zorg. Uitdaging voor zorgverlener en samenleving

De ideale palliatieve zorg vereist nogal wat van de zorgverlener. Welke uitdagingen liggen er voor de zorgverlener én de samenleving?

Evenwicht. Zorg goed voor onze zorgenden

Het evenwicht van zorgverleners die palliatieve zorg verlenen, behoeft aandacht om de uitdagingen in de komende jaren aan te kunnen.