Q&A

Q&A – Nette Falkenburg

Geestelijk verzorger Nette Falkenburg van het Erasmus MC promoveerde onlangs op onderzoek naar rouw bij ouders van overleden kinderen. Zij toont aan dat deze ouders veel betekenis hechten aan fundamenteel menselijk contact, maar ook aan bijzondere gebeurtenissen die als niet toevallig ervaren worden.

Janneke van Roij

In haar proefschrift In it together: a dyadic approach to care experiences and quality of life of patients with advanced cancer and their loved ones beschrijft onderzoeker Janneke van Roij van IKNL de ervaringen van mensen met gevorderde kanker. Aan het onderzoek (de eQuiPe-studie) hebben veertig ziekenhuizen in Nederland bijgedragen.

Radboud Marijnissen

Psychiater Radboud Marijnissen van het UMCG Groningen is tevens coördinator van het Platform Euthanasie en Psychiatrie. Onlangs heeft hij samen met Kenneth Chambaere en Richard Oude Voshaar het Handboek psychiatrie in de laatste levensfase uitgebracht.

Q&A; Cindy van den Berg-Verberkt

Adviseur palliatieve zorg Cindy van den Berg- Verberkt won de Jaarprijs Palliatieve Zorg met het artikel Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessnessin Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status - A Randomized Clinical Trial, een onderdeel van haar proefschrift Chronic breathlessness in COPD, effects of low-dose oral morphine.

Ian Koper

Gezondheidswetenschapper Ian Koper promoveerde aan de VU op zijn proefschrift Improving primary palliative care in the Netherlands. Volgens Koper is het belangrijk dat op tijd wordt overgeschakeld op palliatieve zorg en dat curatieve of levensverlengende zorg dan wordt losgelaten.

Isabelle Flierman

Internist in opleiding Isabelle Flierman promoveerde onlangs aan de UvA op haar proefschrift Timely palliative care for older patients. Ze wilde daarmee bouwstenen ontwikkelen voor een transmuraal palliatief zorgpad voor ouderen dat start in het ziekenhuis, het zogeheten PalliSupport-project.

Adinda Mieras

Klinisch epidemioloog en onderzoeker Adinda Mieras (Amsterdam UMC, locatie VUmc) verdedigde op 10 mei 2021 haar proefschrift over behandeling van patiënten met gemetastaseerde longkanker.

Yvette van der Linden

Op 1 juni 2020 is radiotherapeut-oncoloog Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve geneeskunde. De leerstoel is ingesteld door IKNL en de Universiteit Leiden-LUMC. Daarnaast is ze hoofd van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC.

Q&A Lia van Zuylen

Sinds januari 2020 is internist-oncoloog Lia van Zuylen werkzaam als hoogleraar klinische palliatieve zorg in Amsterdam UMC. Ze bekleedt de Kuria-leerstoel en sprak op 17 december haar inaugurele rede uit, getiteld Oncologische en palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker: Samen één.

Jeannette Hellendoorn

Fibula heeft een uitbreiding van taken gekregen. Naast de Netwerken Palliatieve Zorg vallen nu ook de eerstelijns consultatieteams palliatieve zorg onder de koepelorganisatie. Managing director Jeannette Hellendoorn licht de verandering toe.