Home Magazine Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel – Rammstein

Hij kijkt me onderzoekend aan … Ik ben de zoveelste persoon die voorbijtrekt aan zijn bed. Hij is ernstig ziek en net 40 geworden. Hij wordt beschreven als gesloten, geen prater.

Passende communicatie

In dit eerste nummer van Pallium in 2022 kijken we vooruit naar nieuwere vormen van communicatie. Passende communicatie is een essentieel onderdeel van palliatieve zorg, waarin het in contact staan met naasten vanzelfsprekend zou moeten zijn. Het Zorgpad Stervensfase met nieuwe tools kan bijvoorbeeld bijdragen aan het optimaliseren van communicatie tussen professionals onderling, maar ook met naasten.

#Zorginfarct

#Zorginfarct is nog niet trending op Twitter, maar in toenemende mate zie ik berichten over de gevolgen van personeelstekorten in de zorg, met name onder verpleegkundigen. In het hospice waar ik werk, mogen we met een stabiel team van geluk spreken. Maar in de eerste lijn zie ik hoe moeilijk het is om voldoende thuiszorg te bieden en hoor ik "Code zwart".

Nazomeren

Voor u ligt de nazomereditie van Pallium. Hierin wordt beschreven wat specialistische palliatieve zorg betekent voor de oncologische patiënt vanuit onderzoek verricht door PZNL/IKNL en Vektis.

Communicatie

Duidelijke en heldere communicatie, die aansluit bij degene die je voor je hebt, is misschien wel de belangrijkste competentie in de palliatieve zorg. Helaas wordt dit nog vaak door patiënten en naasten ervaren als ontoereikend.

Meten is weten

Meten is weten. Daar is geen speld tussen te krijgen. Als je meet, dan weet je. En als je weet, kan je handelen naar die inzichten. Laat duidelijk zijn dat meten nooit een doel op zich zou moeten zijn. Maar als meten helpt om de zorg van morgen een beetje beter te doen, heeft het meerwaarde.

Redactioneel Weer ‘normaal’?

Het eerste nummer van Pallium van 2021, het jaar waarvan we allen hopen dat het ons terugbrengt naar ‘normaal’. Normalisatie in de zorginstellingen, waar weer zonder restrictie bezoek mag worden ontvangen en waar de zorgenden kunnen gaan bijkomen van een heftig, uitputtend jaar. Normalisatie ook in ons leven waar we weer kunnen genieten van cultuur en sociale contacten. En ook normalisatie in de palliatieve zorg, wat betekent dat we weer bijeen mogen komen, dat de angst voor nabijheid zal wegebben en dat er voor uitvaarten weer meer mensen mogen samenkomen.

Over 100 jaar zijn we allemaal dood…. en jij ook!

Het leven is tijdelijk en de dood onvermijdelijk. Je eet vegetarisch, principieel doe je dat. Word je aangereden op het zebrapad. (Klein Orkest)

Het laatste woord

De ergste (eerste golf) van COVID-19 lijkt voorbij. De gevolgen zijn echter zeker nog niet voorbij, zowel voor de zorg als voor de economie. Het resultaat van de maatregelen van de afgelopen tijd wordt geëvalueerd, en stemt niet altijd vrolijk. Tegelijkertijd is er angst voor een tweede golf en lijkt het ergste in Noord- en Zuid-Amerika zelfs nog niet voorbij. Intussen hopen we dat we met een vaccin zelf het laatste woord zullen hebben in de strijd tegen het virus.

Redactioneel – Wendbaarheid

In deze extreme tijden van COVID-19, waarin er veel van onze 'wendbaarheid' gevraagd wordt, ligt er een nieuwe Pallium voor u. Wendbaarheid ten aanzien van privé, werk en alle combinaties daarin, met daarbij onzekerheid over scenario's voor de nabije en wat verder weg gelegen toekomst