Home Magazine Redactioneel

Redactioneel

Laatste Pallium

Voor u ligt de laatste editie van Pallium. Na 24 jaar houdt het op te bestaan. Terwijl het thema palliatieve zorg zeker niet aan actualiteit heeft ingeboet. Waarom dan toch stoppen?

Redactioneel – Samen

Onlangs mocht ik samen met een verpleegkundig specialist uit het ziekenhuis een interdisciplinaire scholing over proactieve zorgplanning geven. Het begon met onze droom een scholing te ontwikkelen voor alle betrokkenen naast en rondom een patiënt in de laatste levensjaren. Hoe mooi zou het zijn om die scholing bij wijze van spreken in de huiskamer van die patiënt te organiseren, daar waar onze betrokkenheid gewenst is. En met de patiënt als leermeester.

It takes two to tango

In de palliatieve zorg draait het vaak om degene die gaat sterven. Maar deze fase heeft ook impact op iemands familie en vrienden. Het kwaliteitskader Palliatieve zorg stelt dat zorg zich dient te richten op patiënten en hun naasten. De meeste patiënten met een levensbedreigende ziekte of kwetsbaarheid worden omringd door meerdere naasten.

Redactioneel – Rammstein

Hij kijkt me onderzoekend aan … Ik ben de zoveelste persoon die voorbijtrekt aan zijn bed. Hij is ernstig ziek en net 40 geworden. Hij wordt beschreven als gesloten, geen prater.

Passende communicatie

In dit eerste nummer van Pallium in 2022 kijken we vooruit naar nieuwere vormen van communicatie. Passende communicatie is een essentieel onderdeel van palliatieve zorg, waarin het in contact staan met naasten vanzelfsprekend zou moeten zijn. Het Zorgpad Stervensfase met nieuwe tools kan bijvoorbeeld bijdragen aan het optimaliseren van communicatie tussen professionals onderling, maar ook met naasten.

#Zorginfarct

#Zorginfarct is nog niet trending op Twitter, maar in toenemende mate zie ik berichten over de gevolgen van personeelstekorten in de zorg, met name onder verpleegkundigen. In het hospice waar ik werk, mogen we met een stabiel team van geluk spreken. Maar in de eerste lijn zie ik hoe moeilijk het is om voldoende thuiszorg te bieden en hoor ik "Code zwart".

Nazomeren

Voor u ligt de nazomereditie van Pallium. Hierin wordt beschreven wat specialistische palliatieve zorg betekent voor de oncologische patiënt vanuit onderzoek verricht door PZNL/IKNL en Vektis.

Communicatie

Duidelijke en heldere communicatie, die aansluit bij degene die je voor je hebt, is misschien wel de belangrijkste competentie in de palliatieve zorg. Helaas wordt dit nog vaak door patiënten en naasten ervaren als ontoereikend.

Meten is weten

Meten is weten. Daar is geen speld tussen te krijgen. Als je meet, dan weet je. En als je weet, kan je handelen naar die inzichten. Laat duidelijk zijn dat meten nooit een doel op zich zou moeten zijn. Maar als meten helpt om de zorg van morgen een beetje beter te doen, heeft het meerwaarde.

Redactioneel Weer ‘normaal’?

Het eerste nummer van Pallium van 2021, het jaar waarvan we allen hopen dat het ons terugbrengt naar ‘normaal’. Normalisatie in de zorginstellingen, waar weer zonder restrictie bezoek mag worden ontvangen en waar de zorgenden kunnen gaan bijkomen van een heftig, uitputtend jaar. Normalisatie ook in ons leven waar we weer kunnen genieten van cultuur en sociale contacten. En ook normalisatie in de palliatieve zorg, wat betekent dat we weer bijeen mogen komen, dat de angst voor nabijheid zal wegebben en dat er voor uitvaarten weer meer mensen mogen samenkomen.