Home Magazine Team in beeld

Team in beeld

PaTz in Huizermaat. Verdieping, reflectie en steun

PaTz Huizermaat is gevormd vanuit de huisartsengroep van gezondheidscentrum Huizermaat in Huizen. Samen met wijkverpleegkundigen, hospice Huizen, een geestelijk verzorger en een consulent palliatieve zorg worden zo'n acht keer per jaar palliatieve patiënten in de wijk Huizermaat onder de aandacht gebracht. De bijeenkomsten brengen de nodige verdieping en ondersteuning in het werk.

Team in Beeld – Marente

De thuiszorg van Marente wordt geleverd door zo'n dertig zelforganiserende wijkteams, verdeeld over vijf regio's in de Bollenstreek. Hieruit zijn in totaal twaalf wijkverpleegkundigen afgevaardigd in de Kenniskring Palliatieve zorg. De kenniskringleden komen samen om palliatieve zorg binnen de thuiszorg te versterken.

Programma O2PZ

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor beter onderwijs over palliatieve zorg: minder versnippering en consensus over wat palliatieve zorg nu precíes inhoudt. Zorgopleidingen, beroepsverenigingen en andere stakeholders hebben hierin al veel mooie stappen gezet. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook in de toekomst behouden blijft? De teamleden van het vervolgprogramma O2PZ zetten zich hier de komende jaren vol overgave voor in.

Stichting Komma

Vlak nadat ondernemer en presentator Marc de Hond halverwege 2020 aan kanker was overleden, besloten zijn broers Michel en Brian stichting Komma in het leven te roepen. Uitbehandelde ouders kunnen via de stichting hun levensverhaal opnemen en daarmee hun achterblijvende kinderen een blijvende herinnering bieden.

The Palliators

Wat gebeurt er als je professionals uit de palliatieve zorg, met uiteenlopende functies, leeftijden en muzikale achtergronden bij elkaar zet? Dan ontstaat er een heuse rockband, met een zorgvuldig gecreëerd imago, een eigen YouTube-kanaal en overal dansende en springende fans. Voor de bandleden staat het plezier van samen muziek maken altijd voorop.

Team in Beeld: Mathenessestraat Breda

Praktijk Huisartsenteam Mathenessestraat bevindt zich midden in de Bredase wijk Zuid-Oost, een naoorlogse wijk, waarvan een kwart van de bewoners 65 jaar of ouder is. Een vast team in de praktijk richt zich proactief op de groeiende groep kwetsbare ouderen en zoekt daarbij steeds de samenwerking met andere zorgverleners.

Hospice De Duinsche Hoeve. Kleur in de tuin.

Hospice De Duinsche Hoeve ligt aan de rand van Rosmalen, in natuurgebied de Hooge Heide. De enorme tuin heeft toegang tot het bos, kamers kijken uit op de oude bomen en maïsvelden. Het hospice dankt zijn naam aan boerderij De Duinse Hoeve, die eeuwenlang op deze grond stond. Tuin en omgeving worden nu iedere woensdagochtend met veel toewijding en enthousiasme verzorgd door de tuinploeg.

PTZ-team Allerzorg Groningen

In Groningen levert een klein team van Allerzorg palliatief-terminale zorg bij de mensen thuis, in vrijwel de hele provincie. Dat vraagt nogal wat van de inzet en zelfstandigheid van de teamleden, maar er staat ook een grote mate van vrijheid tegenover.

Psychosociaal team UMCU

In sneltreinvaart is vorig jaar aan het begin van de coronacrisis in het UMC Utrecht een psychosociaal team (PST) opgezet. Sindsdien zetten ruim 60 medewerkers vanuit verschillende disciplines zich in om de collega's, patiënten en hun naasten structureel te ondersteunen bij de psychische en sociale nood die corona teweegbrengt.

Team in Beeld: GVPZeist

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de teamleden anders doet vermoeden, is GVPZeist een nog piepjong team. Nauwelijks twee jaar geleden ging een zevental geestelijk verzorgers met diverse achtergronden van start bij het ondersteunen van Zeistenaren bij levensvragen in de palliatieve fase. De diversiteit maakt dat er voor cliënten ook echt iets te kiezen valt én dat er binnen het team nog heel wat te ontdekken is.