Home Magazine Team in beeld

Team in beeld

Behandelduo Marianahof

Annemarie den Dulk en Esther de Vet hebben een duobaan als behandelaar in Marianahof in Etten-Leur. Het hospice is onderdeel van Avoord. Den Dulk is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, De Vet was zeven jaar verpleegkundig specialist oncologie in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Als behandelaar hebben ze (vrijwel) dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Dat pakt in de praktijk bijzonder goed uit.

Team in Beeld – Het Bezinningshuis

Hilda en Robin Zuidam runnen sinds 2018 samen het Bezinningshuis in Den Dolder. Het echtpaar wil in het pand op het terrein van de voormalige Willem Arntszhoeve ruimte bieden aan iedereen die vragen heeft rondom sterfelijkheid. Dood, rouw en verlies zijn thema's die Hilda en Robin zowel persoonlijk als professioneel verbinden.

Team in Beeld Hospice Kromme Rijnstreek

Negen jaar staat het er nu, het mooie, functionele gebouw van Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. Compleet met een prachtige beeldentuin, en kersenbloesem in het voorjaar. Iemand noemde dit gebouw ooit ‘het voorportaal van het paradijs’ vanwege de rust.

Team in Beeld Havenzicht Rotterdam

Havenzicht, een locatie van het Rotterdamse Centrum voor Dienstverlening, richt zich specifiek op dak- en thuislozen en maatschappelijke opvang. De Herstel- en Verpleegafdeling van CVD Havenzicht biedt zorg aan deze bijzondere doelgroep, die naast somatische problematiek ook kampt met verslavingen of psychische stoornissen. Hoe lever je palliatieve zorg aan patiënten die elders nergens kunnen aanhaken?

Team in Beeld – VPTZ Gooi en Vechtstreek

VPTZ-team Gooi en Vechtstreek zet gericht koers om de naamsbekendheid en het aantal inzetten in het werkgebied te vergroten.

Een huislijke omgeving – Gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van Careyn

De leden van het team Gespecialiseerde Oncologieverpleegkundigen van Careyn in Utrecht zijn vooral aan het luisteren, praten en regelen. Ze zijn een klankbord voor cliënten met kanker in de thuissituatie en schakelen de zorg in die cliënten nodig hebben; op elk gewenst domein, op elk gewenst moment in het ziektetraject. "Je moet veel mensen zien en spreken om ervaring op te bouwen en zo mensen echt goed bij te staan."

VPTZ Aurelia – Vrijwillige zorg in een landelijke setting

Al 20 jaar ondersteunt VPTZ Aurelia mantelzorgers van palliatieve terminale patiënten in Hazerswoude en omliggende dorpen. Een landelijk werkgebied, dat wijds en waterrijk is. Het dorpse karakter is mooi, maar kan er ook toe bijdragen dat hulp te laat wordt ingeschakeld. De drie coördinatoren doen hun werk onbezoldigd, net als de overige twintig vrijwilligers aan het bed.

Zorgscholing – Kennis delen en kennis halen

Zo’n anderhalf jaar geleden werd het kennisplatform Zorgscholing opgericht en inmiddels staat het behoorlijk stevig op de rails. Met Oss als uitvalsbasis, organiseren Geertje Rikkerink en Ashley Ceelen zorgtrainingen voor zzp’ers en kleine zorginstellingen. Met veel energie en een stevige vinger aan de pols, breiden zij het cursusaanbod steeds verder uit: van Tiltechnieken tot In gesprek bij het levenseinde.

Hospice Lotus in Zwolle – De zachte kracht

Hospice Lotus, gelegen op het parkachtige terrein van Landgoed Zandhove aan de zuidrand van Zwolle, maakt deel uit van Zorgspectrum Het Zand. Zorg voor de noden van de gasten gaat er hand in hand met zorg voor de behoeften van het team. Zo wordt ‘de zachte kracht’ van het hospice ten volle benut.

Professionele groei – Rijnstate Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem was in 2007 een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een consultteam palliatieve zorg. Al pionierend ontwikkelde het team zich tot een Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg met twaalf verpleegkundig en medisch specialisten. Palliatieve zorg is inmiddels opgenomen in de strategische visie van Rijnstate. De sleutels voor professionele groei? “Draagvlak creëren en laten zien wat palliatieve zorg oplevert.”