Team in beeld

Team in Beeld – VPTZ Gooi en Vechtstreek

VPTZ-team Gooi en Vechtstreek zet gericht koers om de naamsbekendheid en het aantal inzetten in het werkgebied te vergroten.

Een huislijke omgeving – Gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van Careyn

De leden van het team Gespecialiseerde Oncologieverpleegkundigen van Careyn in Utrecht zijn vooral aan het luisteren, praten en regelen. Ze zijn een klankbord voor cliënten met kanker in de thuissituatie en schakelen de zorg in die cliënten nodig hebben; op elk gewenst domein, op elk gewenst moment in het ziektetraject. "Je moet veel mensen zien en spreken om ervaring op te bouwen en zo mensen echt goed bij te staan."

VPTZ Aurelia – Vrijwillige zorg in een landelijke setting

Al 20 jaar ondersteunt VPTZ Aurelia mantelzorgers van palliatieve terminale patiënten in Hazerswoude en omliggende dorpen. Een landelijk werkgebied, dat wijds en waterrijk is. Het dorpse karakter is mooi, maar kan er ook toe bijdragen dat hulp te laat wordt ingeschakeld. De drie coördinatoren doen hun werk onbezoldigd, net als de overige twintig vrijwilligers aan het bed.

Zorgscholing – Kennis delen en kennis halen

Zo’n anderhalf jaar geleden werd het kennisplatform Zorgscholing opgericht en inmiddels staat het behoorlijk stevig op de rails. Met Oss als uitvalsbasis, organiseren Geertje Rikkerink en Ashley Ceelen zorgtrainingen voor zzp’ers en kleine zorginstellingen. Met veel energie en een stevige vinger aan de pols, breiden zij het cursusaanbod steeds verder uit: van Tiltechnieken tot In gesprek bij het levenseinde.

Hospice Lotus in Zwolle – De zachte kracht

Hospice Lotus, gelegen op het parkachtige terrein van Landgoed Zandhove aan de zuidrand van Zwolle, maakt deel uit van Zorgspectrum Het Zand. Zorg voor de noden van de gasten gaat er hand in hand met zorg voor de behoeften van het team. Zo wordt ‘de zachte kracht’ van het hospice ten volle benut.

Professionele groei – Rijnstate Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem was in 2007 een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een consultteam palliatieve zorg. Al pionierend ontwikkelde het team zich tot een Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg met twaalf verpleegkundig en medisch specialisten. Palliatieve zorg is inmiddels opgenomen in de strategische visie van Rijnstate. De sleutels voor professionele groei? “Draagvlak creëren en laten zien wat palliatieve zorg oplevert.”

PaTz-team Nijmegen: Deskundigheidsbevordering vanuit de eigen praktijk

Iedere twee maanden komen huisartsen en wijkverpleegkundigen van het PaTz-team Nijmegen Dukenburg-Lindenholt samen om actuele palliatieve patiënten uit hun wijken te bespreken. Het doel is patiënten tijdig in beeld te krijgen. Daar profiteert iedereen van, want wat tijdens het overleg besproken wordt, kan de volgende dag al toegepast worden.

BaLaDe in Waalwijk: Steeds op zoek naar de beste weg

In een modern multifunctioneel gebouw in Waalwijk is begin dit jaar een bijzonder hospice geopend. BaLaDe is het eerste hospice in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare groepen. Hier kunnen zes palliatieve bewoners de zorg krijgen die elders voor hen niet voorhanden is. Hospice BaLaDe maakt deel uit van Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Eenzame Dood – Brengt vrijwilligers nabij in de palliatieve fase

Iedereen kent de verhalen van eenzame mensen die maandenlang dood in huis liggen, zonder dat iemand er weet van heeft. Maar eenzaamheid is veel vaker aan de orde dan alleen in deze schrijnende verhalen. De stichting Eenzame Dood in Arnhem vraagt sinds 2014 aandacht voor dit thema én biedt hulp: een pool van dertig vrijwilligers zet zich in om mensen zonder netwerk in de palliatieve fase bij te staan.