Home Nieuws

Nieuws

Kort Nieuws

Om palliatieve zorgbehoeften bij bewoners van een verpleeghuis te herkennen, heeft het Expertisecentrum Dementie Paradox samen met Palliatieve Zorg Gent-Eeklo een speciale toolbox ontworpen. Deze bevat onder meer brochures, richtlijnen en tools waarmee zorgverleners palliatieve zorg bespreekbaar kunnen maken en de kwaliteit van zorg kunnen optimaliseren.

Kort Nieuws

Eind vorig jaar ging de documentaire P.S. Loes in première. In de film volgt regisseur Ellen van Kempen de laatste weken van hospicebewoner Loes Sweenes. De vrouw gaat opmerkelijk berustend, blijmoedig en vol vertrouwen haar dood tegemoet.

Kort Nieuws

Stichting Als & Dan roept een ieder op voorbeelden aan te dragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg, die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen. Ook mogen het initiatieven zijn die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken of het taboe rond de dood te helpen verlichten.

Kort Nieuws

Levenseindegesprekken tussen artsen en (ernstig zieke) patiënten moeten vaker en eerder gevoerd worden. Dat is de conclusie die VVD-Kamerlid Ockje Tellegen trekt uit een Zoombijeenkomst met tientallen huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen over dergelijke gesprekken.

Kort Nieuws

Tentoonstelling foto's ernstig zieken In Groningen, Antwerpen en Huizen is de tentoonstelling Vereeuwdigd; Kracht te zien. Het is een vervolg op de tentoonstelling Vereeuwigd uit 2018. Net als bij...