Home 2022

Laatste artikelen

Verschenen

Dat rouw hard werken kan zijn, is alom bekend. Maar dat rouw daadwerkelijk gevolgen heeft voor het lichaam, krijgt veel minder aandacht.

Team in Beeld – Marente

De thuiszorg van Marente wordt geleverd door zo'n dertig zelforganiserende wijkteams, verdeeld over vijf regio's in de Bollenstreek. Hieruit zijn in totaal twaalf wijkverpleegkundigen afgevaardigd in de Kenniskring Palliatieve zorg. De kenniskringleden komen samen om palliatieve zorg binnen de thuiszorg te versterken.

Een weekend goed besteed

Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Sara Coningsby.

Begrip van rouw. Prentenboeken voor kinderen

Hoe je kinderen kunt leren de dood te begrijpen werd in het vorige nummer van Pallium behandeld. In dit artikel, het vervolg daarop, wordt antwoord gegeven op de vraag hoe je prentenboeken kunt gebruiken om met kinderen over rouw te praten.

Hospice Demeter. Energie in brons gegoten

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Beeldende begeleiding. De Zorgboog

Wat kan beeldende begeleiding betekenen voor hospicebewoners? Verpleegkundige Nel Leijsten en Karin Brandt, pionier op het gebied van beeldende begeleiding in de laatste levensfase, exploreerden de mogelijkheden.

Kort Nieuws

Om zorgverleners te leren een extra betekenislaag toe te voegen aan alledaagse of technische handelingen, is de trainingsmodule 'De kracht van rituelen in de palliatieve zorg' ontwikkeld. De module is bedoeld voor zorgverleners in diverse settings.

Q&A – Nette Falkenburg

Geestelijk verzorger Nette Falkenburg van het Erasmus MC promoveerde onlangs op onderzoek naar rouw bij ouders van overleden kinderen. Zij toont aan dat deze ouders veel betekenis hechten aan fundamenteel menselijk contact, maar ook aan bijzondere gebeurtenissen die als niet toevallig ervaren worden.

Drieluik – Nieuwe competentiebeschrijving

Het kwaliteitskader palliatieve zorg is vernieuwd. Een groep deskundigen heeft zich gebogen over de inhoud, die bedoeld is voor de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg. De beschrijving biedt handvatten waarin men zich onderscheidt van de generalistisch opgeleiden, en waarin men hen kan vinden en consulteren. Hoe blij is men met deze vernieuwing? En hoe krijgt deze plek in de praktijk en onderwijswereld?

Transmurale samenwerking. Minder ziekenhuis- en ic-opnames

In samenwerking met andere zorgorganisaties passende zorg leveren aan patiënten in de palliatieve fase: in de ene regio gaat dat succesvol, terwijl andere regio's daar nog zoekende in zijn. Wat levert transmurale samenwerking nu op? Die vraag stond in het project TAPA$ centraal.