Home 2019

Laatste artikelen

Drieluik Geestelijke zorg thuis

Het ministerie van VWS trekt geld uit voor het optuigen van een systeem waardoor ook geestelijke zorg thuis gerealiseerd kan worden voor mensen die dat nodig hebben. Zo krijgen zij hetzelfde aanbod van zorg als mensen die in instellingen verblijven. Pallium vroeg drie netwerkcoördinatoren hoe zij dit gaan aanpakken.

Team in Beeld Avans Hogeschool

Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde, van start gegaan in 2016, maakt deel uit van het expertisecentrum Caring Society van de Avans Hogeschool in Breda. De lectoraatleden komen uit verschillende vakgebieden, maar delen hun bevlogenheid. Zo doen ze volop onderzoek en delen ze de verworven kennis met het werkveld en vooral met studenten van Avans.

Nieuwe richtlijn toegelicht

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie en het Nederlands Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is spirituele zorg een centraal onderdeel van palliatieve zorg. 1De nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg 2biedt handvatten voor geestelijk verzorgers en andere zorgverleners om deze zorg te bieden.

Q&A Daniëlle Zweers

Op 27 mei promoveert Daniëlle Zweers op angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase en specifiek bij zorgvragen in de hospicezorg. Zweers is verpleegkundig specialist en werkzaam in het UMC Utrecht.

Verschenen

Chaos in de Bovenkamer Onlangs werd in Vlaardingen Odensehuis de Bovenkamer geopend: een huis dat thuiswonende mensen met dementie of vergeetachtigheid én hun naasten tweemaal per week een gezamenl...

De goede dood

Is het wel of niet wenselijk dat hulpverleners de optie 'euthanasie' onder de aandacht van patiënten brengen? Ethicus Angeline van Doveren-Kersten vraagt het zich af.

Een andere rol

Mensen met een neurologische aandoening vereisen een specifieke benadering en begeleiding in de palliatieve setting, schrijft Esther Taribuka. Over het belang van structuur bieden en de leidende rol.

Kort Nieuws

Vergankelijkheidsdag In Nederland, Engeland en Zweden wordt op de eerste dag van de herfst, op 23 september, voor het eerst de Vergankelijkheidsdag gehouden. De dag is bedoeld om stil te staan bij...

In het Zicht – Omarmen met licht

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het Zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Redactioneel 4 Dimensies

De kwaliteit van palliatieve zorg wordt direct bepaald door de mensen die dagelijks de zorg aan het bed uitvoeren. Zijn zij zich ervan bewust dat het om meer gaat dan om medische zorg, herkennen zij de verschillende dimensies van het lijden dat zij verlichten en kunnen zij de mensen die zij verzorgen daarin bereiken?