Home 2022

Laatste artikelen

Reis van naasten. Een workshop

Om de kwaliteit van zorg voor naasten binnen een zorgorganisatie te verbeteren, is het belangrijk om eerst helder te hebben hoe die er voor staat. Binnen het project Oog voor Naasten en Nabestaanden werd een workshop voor zorgverleners ontwikkeld om binnen de organisatie te onderzoeken hoe er voor naasten en nabestaanden wordt gezorgd en welke verbeteringen nodig zijn.

De toekomst van je vakgebied. Wat zijn jouw hoop en dromen?

Wat zou je graag veranderd of verbeterd zien binnen je vakgebied, binnen nu en vijf jaar? Wat is je hoop, wat zijn je dromen? Pallium vroeg het in dit allerlaatste drieluik aan drie deskundigen op het gebied van zorg en onderwijs.

Sisco van Veen

Euthanasie op basis van psychisch lijden komt steeds vaker voor. Psychiater en ethicus Sisco van Veen promoveerde onlangs op dit onderwerp. De titel van zijn proefschrift luidt: The art of letting go.

De patiënt leidend. ‘De toekomst van palliatieve zorg is inclusief’

Terwijl palliatieve zorg, als sector van de gezondheidszorg, al 25 jaar in ontwikkeling is, zijn er minstens negen thema's te benoemen die geen aandacht hebben gekregen. Of in de vergetelheid zijn geraakt, zowel op beleidsmatig niveau als in de praktijk. Kijkend naar de toekomst kunnen we niet om de eerder in de palliatieve zorg onderbelichte thema's heen. Ik geef er de naam 'inclusieve palliatieve zorg' aan.

Laatste Pallium

Voor u ligt de laatste editie van Pallium. Na 24 jaar houdt het op te bestaan. Terwijl het thema palliatieve zorg zeker niet aan actualiteit heeft ingeboet. Waarom dan toch stoppen?

Samen op de fiets. Multidisciplinair team door de wijk

Al zo'n 30 jaar ben ik specialist ouderengeneeskunde, waarvan de helft ook kaderarts palliatieve zorg. Ik werk of heb gewerkt in verpleeg- en verzorgingshuizen, in het ziekenhuis, in een hospice, in de eerste lijn bij mensen thuis en op de universiteit. Veel gezien, veel gehoord, veel meegemaakt, veel geleerd. En nu mag ik dromen over de toekomst.

Kort Nieuws

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc in Nijmegen. Vanuit de nieuwe leerstoel doet Hasselaar onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

PaTz in Huizermaat. Verdieping, reflectie en steun

PaTz Huizermaat is gevormd vanuit de huisartsengroep van gezondheidscentrum Huizermaat in Huizen. Samen met wijkverpleegkundigen, hospice Huizen, een geestelijk verzorger en een consulent palliatieve zorg worden zo'n acht keer per jaar palliatieve patiënten in de wijk Huizermaat onder de aandacht gebracht. De bijeenkomsten brengen de nodige verdieping en ondersteuning in het werk.

Terugblik 24 jaar Pallium

In dit allerlaatste nummer van Pallium droomt niet alleen de redactie over de toekomst van de palliatieve zorg maar kijken ook twee trouwe lezers terug op 24 jaar Pallium. Welke waarde had Pallium voor hun werk, wat is hen bijgebleven en wat hadden ze liever anders gezien?

In het Zicht – Sint-Janskathedraal

In deze laatste bespreking is er niet gekozen voor een kunstwerk in een hospice maar in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Wat voor kunst is het en waarom is hiervoor gekozen? De kunstenaar vertelt. Met onder andere sculpturen, foto's en tapijtwerk geeft beeldend kunstenaar Margriet Luyten vorm aan wat in haar leeft. De laatste levensfase is een wezenlijk thema in haar werk. Zo legde zij met een fotocamera de laatste drie jaar van haar moeder vast, portretteerde zij 95-plussers en filmde zij kunstenaars in de winter van hun leven. Aan het eind van de coronatijd vroeg de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Luyten een mantel te ontwerpen voor Maria in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.