Home 2021

Magazines

Pallium magazine nr. 5, 2021

Er zijn veertien verschillende insteken om aan te geven waar het bij euthanasie en palliatieve zorgen precies over gaat. Inzicht in dat overzicht komt van pas om te begrijpen waar de tegengestelde houdingen vandaan komen en kan de basis vormen voor een dialoog tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Lees alles over deze denkkaders in het artikel van Baldwin van Gorp. Verder tref je in dit novembernummer een informatief artikel aan van oncologieverpleegkundige William Koevoets. Wat kun je doen voor patiënten die zich in het ziekenhuis misselijk voelen zonder dat ze het echt zijn. Wat te doen bij deze anticipatoire misselijkheid?

Pallium magazine nr. 4, 2021

In deze nazomereditie van Pallium wordt beschreven wat specialistische palliatieve zorg betekent voor de oncologische patiënt vanuit onderzoek verricht door PZNL/IKNL en Vektis. Dat sluit mooi aan bij de vraag van de patiënt nu eigenlijk overall heeft aan specialistische dan wel expertzorg, die voor de rubriek Drieluik beantwoord wordt door een patiënt, een huisarts en een auteur van het kwaliteitskader palliatieve zorg. 
Als een rode draad loopt communicatie door dit nummer. Hoe sluit je bijvoorbeeld aan bij kinderen: het artikel van Annette Heikamp-Binnenkamp en Evelien Westerink-Pleiter geeft goede en praktische handvatten voor de begeleiding van (klein)kinderen die in het hospice op bezoek komen. In het artikel van Christiaan Rhodius laat hij zien...
In dit nummer leest u over verpleegkundig specialist ggz Heidi de Kam en geestelijk verzorger Hennie Kievit. Zij zijn verbonden aan de enige palliatieve unit in Nederland die zich exclusief op ongeneeslijke zieke mensen met een psychiatrische achtergrond richt. 
In dit nummer tref je een interview met Everdien Gardner, coördinator van Centrum voor Levensvragen. Verder lees je wat muziek tijdens uitvaarten maar ook in de palliatieve fase kan doen voor de zieke en voor de nabestaanden. Er is een artikel over hoe instellingen hun eigen functioneren op het gebied van palliatieve zorg onderzoeken. Daarbij aansluitend een onderzoek over de tekortschietende kennis van palliatieve zorg binnen FACT-teams in de psychiatrie. Een nieuwe methode van gespreksvoering binnen de zorg met mensen met een verstandelijke handicap over hun wensen rond ziekte en overlijden wordt geïntroduceerd. En je kunt lezen over een onderzoek naar het bespreken van euthanasie binnen verpleeghuizen. Tot slot een artikel vanuit de christelijke organisatie NPV-Zorg een onderzoek naar hoe hun achterban in vergelijking met een steekproef uit de Nederlandse bevolking aankijkt tegen palliatieve zorg en euthanasie. 

Pallium magazine nr. 5, 2020

In dit nummer een artikel over Palliatieve thuiszorgteams in België. De Vlaamse evenknie is de multidisciplinaire begeleidingsequipe, die behalve door zorgprofessionals ook door patiënten en familie ingeschakeld worden. 

Pallium magazine nr. 4, 2020

In dit nummer kijken wij terug: wat heeft de COVID-19 uitbraak betekend voor de hospices?
In dit nummer besteden we aandacht aan Geestelijke verzorging thuis voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Hoe kan deze geestelijke zorg thuis ingeschakeld worden? In de Drieluik leest u hoe 3 deskundigen uit het werkveld vertellen wat ze hopen dat door de coronacrisis in de zorg...
In dit nummer nummer treft u een artikel omtrent de beslissing over doorbehandelen na een ernstige beroerte. Artsen en familieleden staan vaak voor een ingewikkelde beslissing. Binnen het VUmc is een hulpmiddel gemaakt om hen bij de besluitvorming te ondersteunen. Verder beschrijft A. de Graeff twee nieuwe richtlijnen 'Pijn bij...

Pallium magazine nr. 1, 2020

In dit nummer: een interview met Mustafa Bulut, Islamitisch geestelijk verzorger. Een artikel over de Ziekte van Parkinson, Pijn en slikstoornissen in de terminale fase. Een artikel over de evaluatie van palliatieve terminale zorg met nabestaanden. En een Team in Beeld waarin Havenzicht die zich specifiek richt op dak-...