Home 2019

Magazines

Interview met Annemiek van Seggelen, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Hersenletsel vraagt om specifieke palliatieve benadering Onderzoek naar consultatie van palliatieve teams in het ziekenhuis Nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg toegelicht
In dit nummer: Interview met Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg. Palliatieve zorg in het eindstadium van nierfalen. Hoe haal je vroegtijdige zorgplanning uit de hoek van de dood? Onderzoek naar ervaringen met een videobril in de palliatieve zorg.