Home 2022

Magazines

Pallium magazine nr. 5, 2022

De laatste editie van Pallium is verschenen. Na 24 jaar houdt het op te bestaan. Terwijl het thema palliatieve zorg zeker niet aan actualiteit heeft ingeboet. Dit nummer bevat vele mooie artikelen waarin auteurs en deskundigen beschrijven wat zij graag veranderd of verbeterd zien binnen het vakgebied palliatieve zorg.  Tevens een terugblik op 24 jaar Pallium waarin twee trouwe lezers vertellen welke waarde Pallium had voor hun werk, wat hen is bijgebleven en wat hadden ze liever anders gezien?

Pallium magazine nr. 4, 2022

In dit nummer een mooi interview met Gudule Boland. Zij is werkzaam bij Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Palliatieve zorg is een van haar aandachtsgebieden. Haar inzet leidde onder meer tot een groot aantal communicatiehulpmiddelen die gesprekken over palliatieve zorg met mensen met een migratieachtergrond ondersteunen. 
In dit nummer van Pallium komt zorg voor naasten in diverse artikelen aan de orde. Zo vertelt Erica Witkamp, lector Zorg om Naasten aan de Hogeschool Rotterdam, dat ondersteuning van mantelzorgers (te) laat wordt opgestart. Zorgverleners denken er aan als er al, of bijna, sprake is van overbelasting. Binnen haar onderzoekslijn wordt het COM-instrument ingezet om die overbelasting voor te zijn.  In het artikel over digitale nalatenschap geeft verschillende tips waarom en hoe je je digitale nalatenschap kunt regelen. Een van de redenen is het ontzorgen van dierbaren. Patiënt en naaste zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is zorg voor hen beiden nodig. 
In het aprilnummer van pallium aandacht voor ALS binnen het gezin. ALS heeft een enorme impact op het gezinsleven en ouderschap. Wat kun je als zorgverlener doen om de kinderen van ouders met ALS te ondersteunen. Daarnaast een informatief en praktisch artikel over de inzet van een waakdoos. In veel culturen bestaat het gebruik om bij het naderende overlijden van een dierbare te waken aan het sterfbed, tijdens de laatste uren, dagen of weken. Wakende naasten ervaren deze periode vaak als overweldigend en uitputtend. Een waakdoos is een uitgelezen hulpmiddel om hen met warme zorg te omringen. Dit en andere artikelen bieden ook u hopelijk weer inspiratie, kennis, inzicht en herkenning.
In dit eerste nummer van Pallium in 2022 kijken we vooruit naar nieuwere vormen van communicatie. Passende communicatie is een essentieel onderdeel van palliatieve zorg, waarin het in contact staan met naasten vanzelfsprekend zou moeten zijn. Het Zorgpad Stervensfase met nieuwe tools kan bijvoorbeeld bijdragen aan het optimaliseren van communicatie tussen professionals onderling, maar ook met naasten. Digitale communicatie speelt een steeds grotere rol in ons werkzame leven. Men is actief op sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Daarmee krijgt deze digitale communicatie ook een rol in levenseindezorg. Voelen wij ons als zorgprofessionals voldoende bekwaam en uitgenodigd om ook aan deze media deel te nemen? En, wat levert het op?

Pallium magazine nr. 5, 2021

Er zijn veertien verschillende insteken om aan te geven waar het bij euthanasie en palliatieve zorgen precies over gaat. Inzicht in dat overzicht komt van pas om te begrijpen waar de tegengestelde houdingen vandaan komen en kan de basis vormen voor een dialoog tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Lees alles over deze denkkaders in het artikel van Baldwin van Gorp. Verder tref je in dit novembernummer een informatief artikel aan van oncologieverpleegkundige William Koevoets. Wat kun je doen voor patiënten die zich in het ziekenhuis misselijk voelen zonder dat ze het echt zijn. Wat te doen bij deze anticipatoire misselijkheid?

Pallium magazine nr. 4, 2021

In deze nazomereditie van Pallium wordt beschreven wat specialistische palliatieve zorg betekent voor de oncologische patiënt vanuit onderzoek verricht door PZNL/IKNL en Vektis. Dat sluit mooi aan bij de vraag van de patiënt nu eigenlijk overall heeft aan specialistische dan wel expertzorg, die voor de rubriek Drieluik beantwoord wordt door een patiënt, een huisarts en een auteur van het kwaliteitskader palliatieve zorg. 
Als een rode draad loopt communicatie door dit nummer. Hoe sluit je bijvoorbeeld aan bij kinderen: het artikel van Annette Heikamp-Binnenkamp en Evelien Westerink-Pleiter geeft goede en praktische handvatten voor de begeleiding van (klein)kinderen die in het hospice op bezoek komen. In het artikel van Christiaan Rhodius laat hij zien...
In dit nummer leest u over verpleegkundig specialist ggz Heidi de Kam en geestelijk verzorger Hennie Kievit. Zij zijn verbonden aan de enige palliatieve unit in Nederland die zich exclusief op ongeneeslijke zieke mensen met een psychiatrische achtergrond richt. 
In dit nummer tref je een interview met Everdien Gardner, coördinator van Centrum voor Levensvragen. Verder lees je wat muziek tijdens uitvaarten maar ook in de palliatieve fase kan doen voor de zieke en voor de nabestaanden. Er is een artikel over hoe instellingen hun eigen functioneren op het gebied van palliatieve zorg onderzoeken. Daarbij aansluitend een onderzoek over de tekortschietende kennis van palliatieve zorg binnen FACT-teams in de psychiatrie. Een nieuwe methode van gespreksvoering binnen de zorg met mensen met een verstandelijke handicap over hun wensen rond ziekte en overlijden wordt geïntroduceerd. En je kunt lezen over een onderzoek naar het bespreken van euthanasie binnen verpleeghuizen. Tot slot een artikel vanuit de christelijke organisatie NPV-Zorg een onderzoek naar hoe hun achterban in vergelijking met een steekproef uit de Nederlandse bevolking aankijkt tegen palliatieve zorg en euthanasie.