Home 2020

Magazines

Pallium magazine nr. 5, 2020

In dit nummer een artikel over Palliatieve thuiszorgteams in België. De Vlaamse evenknie is de multidisciplinaire begeleidingsequipe, die behalve door zorgprofessionals ook door patiënten en familie ingeschakeld worden. 

Pallium magazine nr. 4, 2020

In dit nummer kijken wij terug: wat heeft de COVID-19 uitbraak betekend voor de hospices?
In dit nummer besteden we aandacht aan Geestelijke verzorging thuis voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Hoe kan deze geestelijke zorg thuis ingeschakeld worden? In de Drieluik leest u hoe 3 deskundigen uit het werkveld vertellen wat ze hopen dat door de coronacrisis in de zorg...
In dit nummer nummer treft u een artikel omtrent de beslissing over doorbehandelen na een ernstige beroerte. Artsen en familieleden staan vaak voor een ingewikkelde beslissing. Binnen het VUmc is een hulpmiddel gemaakt om hen bij de besluitvorming te ondersteunen. Verder beschrijft A. de Graeff twee nieuwe richtlijnen 'Pijn bij...

Pallium magazine nr. 1, 2020

In dit nummer: een interview met Mustafa Bulut, Islamitisch geestelijk verzorger. Een artikel over de Ziekte van Parkinson, Pijn en slikstoornissen in de terminale fase. Een artikel over de evaluatie van palliatieve terminale zorg met nabestaanden. En een Team in Beeld waarin Havenzicht die zich specifiek richt op dak-...

Pallium magazine nr. 5, 2019

In dit nummer een interview met Erna Michiels, kinderoncoloog Kinder Comfort Team Utrecht Vermoeidheid bij kanker; nieuwe richtlijn met duidelijke focus Project HOPEVOL; op weg naar de hospicezorg van de toekomst Zorg voor de zorgenden; het belang van samenwerking Behandelwensengesprekken; werksessies bieden zorgverleners kader voor palliatieve zorg Proactieve...
In dit nummer een interview met Els Roelofs, kaderhuisarts en consulent palliatieve zorg. Het onderwijslandschap van palliatieve zorg Hoe voer je rituelen in de laatste levensfase goed uit? Onderzoek naar de waarde van religie en familie voor migranten  
Interview met Annemiek van Seggelen, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Hersenletsel vraagt om specifieke palliatieve benadering Onderzoek naar consultatie van palliatieve teams in het ziekenhuis Nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg toegelicht
In dit nummer: Interview met Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg. Palliatieve zorg in het eindstadium van nierfalen. Hoe haal je vroegtijdige zorgplanning uit de hoek van de dood? Onderzoek naar ervaringen met een videobril in de palliatieve zorg.