Home 2019

Magazines

In dit nummer van Pallium is aandacht voor Palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, Pleidooi voor de dood in het medisch curriculum, App 'Voor ik het vergeet' geeft persoon met dementie een stem