Home 2019

Magazines

In dit nummer een interview met Els Roelofs, kaderhuisarts en consulent palliatieve zorg. Het onderwijslandschap van palliatieve zorg Hoe voer je rituelen in de laatste levensfase goed uit? Onderzoek naar de waarde van religie en familie voor migranten  
Interview met Annemiek van Seggelen, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg Hersenletsel vraagt om specifieke palliatieve benadering Onderzoek naar consultatie van palliatieve teams in het ziekenhuis Nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg toegelicht
In dit nummer: Interview met Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg. Palliatieve zorg in het eindstadium van nierfalen. Hoe haal je vroegtijdige zorgplanning uit de hoek van de dood? Onderzoek naar ervaringen met een videobril in de palliatieve zorg.