Home 2017

Magazines

Pallium magazine nr. 1, 2017

In dit nummer van Pallium is er aandacht voor Doorbraakpijn - Herziening richtlijn 'Pijn bij kanker', Praten over dood met mensen met een verstandelijke beperking, Waarde en kwaliteit van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.