Home 2018

Magazines

In dit nummer van Pallium is aandacht voor Palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, Pleidooi voor de dood in het medisch curriculum, App 'Voor ik het vergeet' geeft persoon met dementie een stem

Pallium magazine nr. 1, 2017

In dit nummer van Pallium is er aandacht voor Doorbraakpijn - Herziening richtlijn 'Pijn bij kanker', Praten over dood met mensen met een verstandelijke beperking, Waarde en kwaliteit van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.