Pallium magazine nr. 1, 2020

  In dit nummer: een interview met Mustafa Bulut, Islamitisch geestelijk verzorger. Een artikel over de Ziekte van Parkinson, Pijn en slikstoornissen in de terminale fase. Een artikel over de evaluatie van palliatieve terminale zorg met nabestaanden. En een Team in Beeld waarin Havenzicht die zich specifiek richt op dak- en thuislozen en maatschappelijke opvang vertellen hoe zij palliatieve zorg aan patiënten verlenen die elders nergens kunnen aanhaken.

  Redactioneel – Saskia

  Aan het slot van 2019 publiceerde ik op mijn eigen website (www.robbruntink.nl) een palliatieve verlanglijst voor 2020. Uit die top tien van wensen wil ik er graag eentje uitlichten: 'Hoogleraren op gebied van palliatieve zorg (er zijn er een stuk of tien) ontdoen zich van hun maatschappelijke onzichtbaarheid en mengen zich actief in debatten over het levenseinde.' Deze wens stond op plek zeven.

  Q&A – Manon Vanderkaa

  Eind vorig jaar sprak de Tweede Kamer over digitale nalatenschap. Het wordt steeds belangrijker deze goed te regelen. Volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB moet er meer bewustwording komen. Directeur Manon Vanderkaa wijst erop dat steeds meer ouderen actief zijn op internet.

  Kort Nieuws

  Verschenen

  Team in Beeld Havenzicht Rotterdam

  Havenzicht, een locatie van het Rotterdamse Centrum voor Dienstverlening, richt zich specifiek op dak- en thuislozen en maatschappelijke opvang. De Herstel- en Verpleegafdeling van CVD Havenzicht biedt zorg aan deze bijzondere doelgroep, die naast somatische problematiek ook kampt met verslavingen of psychische stoornissen. Hoe lever je palliatieve zorg aan patiënten die elders nergens kunnen aanhaken?

  Euthanasie bij diepe dementie

  Gaat de Hoge Raad de waarde van een wilsverklaring dusdanig opwaarderen dat de druk op artsen zal toenemen om euthanasie bij mensen met dementie uit te voeren? Het zou Bert Ummelen niet verbazen.

  In paradisum

  Wat is geoorloofde samenwerking met een uitvaartonderneming?

  Hoe verloopt binnen het hospice het contact met uitvaartondernemingen? Wie initieert dat contact? En waar liggen de grenzen voor samenwerking? Pallium vroeg het drie deskundigen.

  Nabestaanden vertellen. Eindgesprek goed voor nabestaande en thuiszorg

  De menukaart van sterven. Laatste wensen, het overdenken meer dan waard

  Ziekte van Parkinson. Pijn en slikstoornissen in de terminale fase

  Waar moet rekening mee gehouden worden in de laatste fase van de ziekte van Parkinson? Palliatieve terminale zorg bij parkinson blijkt veel complexer dan vaak wordt gedacht. Overleg met de patiënt en naasten kan niet vroeg genoeg beginnen. Deel 1 van een tweeluik.

  Euthanasiebeleid bij hospices. Communicatie over standpunt kan veelal beter.

  Mogelijk bestaat nog het beeld dat hospices anti-euthanasie zijn. Maar dat strookt niet met de realiteit. Als het overlijden na euthanasie niet thuis plaatsvindt, is het vooral in het hospice waar men overlijdt.

  E-Pal

  Interview met Mustafa Bulut

  In het Zicht – Hospice De Luwte in Soest