Pallium magazine nr. 2, 2019

  In dit nummer:
  Interview met Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg.

  Palliatieve zorg in het eindstadium van nierfalen.

  Hoe haal je vroegtijdige zorgplanning uit de hoek van de dood?

  Onderzoek naar ervaringen met een videobril in de palliatieve zorg.

   

  Q&A Ton Ruikes

  Redactioneel Hard en zacht

  Kort Nieuws

  Verschenen

  Vroegtijdige zorgplanning

  Waarom is de implementatie van vroegtijdige zorgplanning zo lastig? Welke belemmeringen werpen zorgprofessionals zelf op? Jan Blockhuys van Woordzorg geeft een top 5.

  Ik ben een andere jij

  Voltooid leven

  Voltooid-leven-problematiek valt niet onder de definitie van palliatieve zorg. Toch kan het hebben van een doodswens door het ervaren van een 'voltooid leven', als lijden worden beschouwd. Palliatieve zorgbenadering kan dan verlichten. Pallium vroeg drie deskundigen hiernaar en naar hun mening over het opnemen van het thema 'voltooid leven' in de euthanasiewetgeving.

  Casus: eindstadium nierfalen

  De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen is gepubliceerd in maart 2017. In dit artikel beschrijven we de situatie van een patiënt die besloten heeft te stoppen met dialyse, en de adviezen uit de richtlijn die daarbij een rol speelden.

  Baanbrekende pijnstiller

  Een muzikale ontmoeting

  Met 'De Muzikale Nachtzoen' wil het gezelschap van de Muzikale Ontmoeting een bijdrage leveren aan warme en liefdevolle aandacht in de (palliatieve) zorg. De Muzikale Nachtzoen won er in 2018 de Noorderlicht Prijs mee van de Stichting Als & Dan.

  Doodvriendelijk

  We leven in een samenleving die de dood in hoge mate ontkent of negeert. Dit heeft nadelige gevolgen voor de manier waarop mensen afscheid van elkaar nemen, tegen ongeneeslijke ziektes strijden en hun leven inrichten. Om die nadelige gevolgen te veranderen, pleit ik voor een doodvriendelijke samenleving. Daarin...

  Een gouden combinatie

  Technologie wordt nog weinig toegepast in de palliatieve zorg. Het wordt veelal geassocieerd met vervanging van de zorg en dit is niet vanzelfsprekend te verbinden met de 'warme', holistische zorg die geboden wordt in een hospice.1,2 Toch kunnen verschillende technologieën van toegevoegde waarde zijn in de palliatieve zorg en wellicht een gouden combinatie vormen. Zo is recentelijk een videobril ontwikkeld met natuurbeelden en -geluiden, genaamd de RelaxMaker. Deze bril is door studenten van hbo-Verpleegkunde uitgetest bij een aantal terminale zorgvragers.

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Sylvia Verhage

  Verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg Sylvia Verhage werd vorig jaar gelauwerd met de Els Borstprijs, vanwege haar inzet als verpleegkundig leider voor de ontwikkeling en positionering van het beroep van verpleegkundig specialist. In haar dagelijkse werk is curatieve én palliatieve zorg nauw met elkaar verweven: "Ik werk als verpleegkundig specialist op de poli van het Oncologisch Centrum en ben daarnaast consulent in een Palliatief Advies Team: een absolute meerwaarde om deze kennis te integreren in beide rollen."

  Hospice Rozenheuvel – Vele handen maken één kunstwerk

  In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het Zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.