Pallium magazine nr. 2, 2020

  In dit nummer nummer treft u een artikel omtrent de beslissing over doorbehandelen na een ernstige beroerte. Artsen en familieleden staan vaak voor een ingewikkelde beslissing. Binnen het VUmc is een hulpmiddel gemaakt om hen bij de besluitvorming te ondersteunen.

  Verder beschrijft A. de Graeff twee nieuwe richtlijnen ‘Pijn bij kanker en bij COPD/hartfalen’

  Redactioneel Samenbrengen

  Q&A Astrid Kodde

  Kort Nieuws

  Verschenen

  Team in Beeld Hospice Kromme Rijnstreek

  ‘Keuze, noodzaak, comfort-model’. Beslissen over doorbehandelen na een ernstige beroerte

  Als na een ernstige beroerte de vraag rijst of doorbehandelen zinvol en gewenst is, staan artsen en familieleden vaak voor een ingewikkelde beslissing. Binnen het VUmc is een hulpmiddel gemaakt om hen bij de besluitvorming te ondersteunen.

  Zakelijke aangelegenheid

  Artsen die in 2018/2019 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Rinske Maaskant.

  Drieluik Hospicezorg. Moet het een beschermde titel worden?

  In Pallium stelde hoogleraar Saskia Teunissen dat hospicezorg een beschermde titel wordt. "Dit brengt met zich mee dat potentiële zorgvragers weten waar ze aan toe zijn en dus ook weten wat ze mogen verwachten in ondersteuning, begeleiding en zorg in een hospice."

  Vraagtekens bij de sterfstijlen

  Er is geen (wetenschappelijke) onderbouwing voor de 'sterfstijlen' die Stichting STEM sinds 2009 hanteert. Het gebruik ervan kan zelfs schadelijk zijn voor de communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten.

  Twee nieuwe richtlijnen. Pijn bij kanker en bij COPD/ hartfalen

  De richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (2015) is in 2019 modulair herzien en samengevoegd met de richtlijn Pijn in de palliatieve fase tot een nieuwe richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker. Daarnaast is een nieuwe richtlijn over pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen opgesteld.

  Ziekte van Parkinson. Angst, psychoses en delier in de terminale fase

  Angst, psychotische stoornissen en delier kunnen bij de ziekte van Parkinson optreden als bijwerking van medicatiegebruik maar ook als gevolg van de ziekte zelf. In deel 2 van het tweeluik over parkinson een kort overzicht van behandelmogelijkheden.

  Palliatieve zorg in de psychiatrie. Bezuinigingen in de ggz staan in de weg.

  Hoe is het gesteld met de palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening? Kirsten Evenblij onderzocht de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze zorg en promoveerde op het onderwerp.

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Interview met Mirjam Willemsen

  Mirjam Willemsen (1974) is huisarts in Heerlen-Noord en als zodanig al enige jaren actief in het Netwerk Palliatieve Zorg van Oostelijk Zuid-Limburg. Ook is ze bestuurslid van het Toon Hermans Huis Parkstad, een inloophuis voor mensen met kanker. Nadat ze in 2014 de diagnose longkanker kreeg, weet ze sinds februari vorig jaar dat die ongeneeslijk is.

  In het Zicht Hospice Dronten

  n of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.