Pallium magazine nr. 2, 2021

  In dit nummer leest u over verpleegkundig specialist ggz Heidi de Kam en geestelijk verzorger Hennie Kievit. Zij zijn verbonden aan de enige palliatieve unit in Nederland die zich exclusief op ongeneeslijke zieke mensen met een psychiatrische achtergrond richt.
  Ook vindt u een artikel over de Leidse Gesprekshulp Palliatieve zorg. Dit hulpmiddel wordt ingezet bij de voorbereiding op gesprekken met zorgverleners over ziek zijn, palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde.

  Meten is weten

  Meten is weten. Daar is geen speld tussen te krijgen. Als je meet, dan weet je. En als je weet, kan je handelen naar die inzichten. Laat duidelijk zijn dat meten nooit een doel op zich zou moeten zijn. Maar als meten helpt om de zorg van morgen een beetje beter te doen, heeft het meerwaarde.

  Yvette van der Linden

  Op 1 juni 2020 is radiotherapeut-oncoloog Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve geneeskunde. De leerstoel is ingesteld door IKNL en de Universiteit Leiden-LUMC. Daarnaast is ze hoofd van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC.

  Kort Nieuws

  Om te voorkomen dat palliatieve consultatieteams in ziekenhuizen te laat (of helemaal niet) in het ziektetraject van oncologische patiënten betrokken worden, is het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) gestart, met IKNL-onderzoeker palliatieve zorg dr. Natasja Raijmakers als projectleider.

  Verschenen

  Psychosociaal team UMCU

  In sneltreinvaart is vorig jaar aan het begin van de coronacrisis in het UMC Utrecht een psychosociaal team (PST) opgezet. Sindsdien zetten ruim 60 medewerkers vanuit verschillende disciplines zich in om de collega's, patiënten en hun naasten structureel te ondersteunen bij de psychische en sociale nood die corona teweegbrengt.

  Zorgtechnologie. Virtual reality in hospice De Duinsche Hoeve.

  Er even tussenuit, naar het bos of het strand, is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet in de laatste levensfase in een hospice. Dankzij virtual reality kunnen mensen wél even op stedenreis, op safari of naar het strand, om te ontspannen en even aan de werkelijkheid te ontsnappen.

  Zorg in een digitale wereld. Is er ruimte voor een vijfde dimensie?

  Palliatieve zorg is - vooralsnog - vierdimensionele zorg, met aandacht voor de fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften. Naast 'de fysieke jij' bestaat er echter ook 'een digitale jij', die doorleeft als 'de fysieke jij' is overleden. Dat roept de vraag op: moet er een vijfde dimensie aan palliatieve zorgverlening toegevoegd worden?

  Mbo-onderwijs

  Het zo lang mogelijk behouden van een hoge kwaliteit van leven vraagt om goede palliatieve zorg en dus om goed onderwijs. O²PZ werkt op verschillende terreinen aan optimalisatie van het onderwijs. Hoe denken deze drie mbo-docenten dit te implementeren in het curriculum van hun eigen instelling?

  Gesprekshulp palliatieve zorg. Wensen en behoeften van patiënt en naasten centraal.

  Voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten is er de Leidse Gesprekshulp Palliatieve zorg. Dit hulpmiddel wordt ingezet bij de voorbereiding op gesprekken met zorgverleners over ziek zijn, palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde.

  Samenwerken van levensbelang. Resultaten van twee jaar transmuraal zorgpad.

  De transmurale samenwerking via het zorgpad palliatieve zorg in regio Oost-Veluwe werpt zijn vruchten af. Met het oog op de toenemende palliatieve zorgvraag geven de leden van het netwerk inzicht in de resultaten na twee jaar.

  Hartfalen. Tijdig inventariseren van palliatieve zorgbehoeften

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Heidi de Kam en Hennie Kievit ‘Palliatieve zorg in de psychiatrie is altijd een puzzel’

  Verpleegkundig specialist ggz Heidi de Kam en geestelijk verzorger Hennie Kievit zijn verbonden aan de palliatieve zorgunit van GGz Centraal in Amersfoort. Deze is gevestigd op het terrein van Zon & Schild. Het is de enige palliatieve unit in Nederland die zich exclusief op ongeneeslijk zieke mensen met een psychiatrische achtergrond richt. "Wat goede zorg is, is telkens een puzzel."

  Hospice de Liefde

  In vele hospices zijn kunstwerken te vinden. Wat voor kunst is dat, en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubriek laten we steeds zo'n kunstwerk zien met een korte toelichting erbij.