Pallium magazine nr. 3, 2019

  • Interview met Annemiek van Seggelen, Verpleegkundig specialist palliatieve zorg
  • Hersenletsel vraagt om specifieke palliatieve benadering
  • Onderzoek naar consultatie van palliatieve teams in het ziekenhuis
  • Nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg toegelicht

  Redactioneel 4 Dimensies

  Q&A Daniëlle Zweers

  Op 27 mei promoveert Daniëlle Zweers op angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase en specifiek bij zorgvragen in de hospicezorg. Zweers is verpleegkundig specialist en werkzaam in het UMC Utrecht.

  Kort Nieuws

  Verschenen

  Team in Beeld Avans Hogeschool

  Nieuwe richtlijn toegelicht

  Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie en het Nederlands Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is spirituele zorg een centraal onderdeel van palliatieve zorg. 1De nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg 2biedt handvatten voor geestelijk verzorgers en andere zorgverleners om deze zorg te bieden.

  Drieluik Geestelijke zorg thuis

  Het ministerie van VWS trekt geld uit voor het optuigen van een systeem waardoor ook geestelijke zorg thuis gerealiseerd kan worden voor mensen die dat nodig hebben. Zo krijgen zij hetzelfde aanbod van zorg als mensen die in instellingen verblijven. Pallium vroeg drie netwerkcoördinatoren hoe zij dit gaan aanpakken.

  Sedatie bij probleemgedrag

  Palliatie met sederende middelen is iets anders dan palliatieve sedatie zoals we dat uit de KNMG-richtlijn kennen, schrijven Siebe Swart en Eric Geijteman in reactie op de bijdrage van Bert Ummelen uit Pallium 1 van dit jaar. Daarin haalde Ummelen onder meer de toepassing van sedatie bij psychogeriatrische bewoners van verpleeghuizen aan.

  Een andere rol

  Mensen met een neurologische aandoening vereisen een specifieke benadering en begeleiding in de palliatieve setting, schrijft Esther Taribuka. Over het belang van structuur bieden en de leidende rol.

  De goede dood

  Is het wel of niet wenselijk dat hulpverleners de optie 'euthanasie' onder de aandacht van patiënten brengen? Ethicus Angeline van Doveren-Kersten vraagt het zich af.

  Een waardeloze dokter

  Artsen die in 2017 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Esther Schepper.

  Te weinig, te laat?

  Welk effect hebben consultatieteams palliatieve zorg in het ziekenhuis op de kwaliteit van leven en sterven van mensen met kanker én op de kosten van de verleende zorg? Arianne Brinkman-Stoppelenburg promoveerde op deze vraag.

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Interview met Annemiek van Seggelen

  Annemiek van Seggelen is verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij hospice Kajan in Hilversum. Ze is één van de twee vaste krachten van het Expertisecentrum Kajan, dat sinds september vorig jaar bestaat. Het centrum is er met name op gericht de beschikbare kennis van het hospice ook ten goede te laten komen aan ongeneeslijk zieken die thuis verblijven.

  In het Zicht – Omarmen met licht

  In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het Zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.