Pallium magazine nr. 3, 2020

  In dit nummer besteden we aandacht aan Geestelijke verzorging thuis voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Hoe kan deze geestelijke zorg thuis ingeschakeld worden? In de Drieluik leest u hoe 3 deskundigen uit het werkveld vertellen wat ze hopen dat door de coronacrisis in de zorg verbeterd zal worden.
  In een artikel van Yrene Kerckaert, Gert Olthuis en Maaike Haan leest u over metaforen in de palliatieve fase. Mantelzorgers die voor een naaste in de palliatieve fase zorgen, gebruiken in hun communicatie met zorgverleners regelmatig metaforen. Ook zorgverleners kunnen ze gebruiken om een gesprek over een moeilijk onderwerp te versoepelen.

   

  Redactioneel – Wendbaarheid

  In deze extreme tijden van COVID-19, waarin er veel van onze 'wendbaarheid' gevraagd wordt, ligt er een nieuwe Pallium voor u. Wendbaarheid ten aanzien van privé, werk en alle combinaties daarin, met daarbij onzekerheid over scenario's voor de nabije en wat verder weg gelegen toekomst

  Q&A – Jolanda Roelands

  Jolanda Roelands stopt in juni van dit jaar als projectdirecteur van Fibula, de organisatie waarvan ze ooit zelf medeop-richter was. Ze heeft dan meer dan 20 jaar een rol gespeeld in de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).

  Kort Nieuws

  Verschenen

  Team in Beeld – Het Bezinningshuis

  Hilda en Robin Zuidam runnen sinds 2018 samen het Bezinningshuis in Den Dolder. Het echtpaar wil in het pand op het terrein van de voormalige Willem Arntszhoeve ruimte bieden aan iedereen die vragen heeft rondom sterfelijkheid. Dood, rouw en verlies zijn thema's die Hilda en Robin zowel persoonlijk als professioneel verbinden.

  Geestelijke verzorging thuis

  Geestelijke zorg thuis wordt sinds 2019 door het ministerie van VWS financieel mogelijk gemaakt voor ouderen (50+), mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Hoe kan deze geestelijke zorg thuis ingeschakeld worden?

  Het is zo stil

  Corona legt alles stil in ons Brabantse verpleeghuis. Al een paar weken komt er geen bezoek meer binnen. We hebben - bijna onvermijdelijk - het coronavirus in huis en bewoners en personeel maken de besmetting door.

  Drieluik – Coronacrisis

  De coronacrisis heeft de medische wereld op z'n grondvesten doen schudden. Pallium vroeg drie deskundigen uit het werkveld wat ze hopen dat door de coronacrisis in de zorg verbeterd zal worden.

  ‘Een pleister tegen tranen’

  In het boek Een pleister tegen tranen; Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder is er ook aandacht voor situaties waarin de ernstig zieke ouder komt te overlijden. Hoe kunnen ouders dit slechte nieuws aan hun kinderen vertellen?

  Chubby cheeks

  Artsen die in 2018/2019 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Marieke Dijkzeul.

  Palliaweb

  Vorig najaar werd de website Palliaweb gelanceerd door de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Zorgverleners kunnen er alle relevante informatie over palliatieve zorg vinden.

  De ‘achtbaan’ – Metaforen in de palliatieve fase

  Mantelzorgers die voor een naaste in de palliatieve fase zorgen, gebruiken in hun communicatie met zorgverleners regelmatig metaforen. Ook zorgverleners kunnen ze gebruiken om een gesprek over een moeilijk onderwerp te versoepelen.

  Blended-learning in de wijk

  Mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase hebben soms ondersteuning nodig van zorgprofessionals. Om ondersteuning op maat te kunnen geven, moeten professionals in de wijkverpleging goed toegerust zijn. Maar in hoeverre vinden zij zichzelf in staat om mantelzorgondersteuning te bieden en helpt blended-learning hen daarbij?

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Interview met Jannie Oskam

  Jannie Oskam, sociaal wetenschapper en auteur van het boek Zo gaan we het doen! Samen beslissen bij borstkanker zat in de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg en is lid van de patiënten- en naastenraad van het consortium Septet.

  In het Zicht – Anna Hospice Wijbosch

  In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.