Pallium magazine nr. 4, 2021

  Zoals Marjolein van Meggelen al beschrijft in het Redactioneel; in deze nazomereditie van Pallium wordt beschreven wat specialistische palliatieve zorg betekent voor de oncologische patiënt vanuit onderzoek verricht door PZNL/IKNL en Vektis. Dat sluit mooi aan bij de vraag van de patiënt nu eigenlijk overall heeft aan specialistische dan wel expertzorg, die voor de rubriek Drieluik beantwoord wordt door een patiënt, een huisarts en een auteur van het kwaliteitskader palliatieve zorg.

  Verder treft u een interview aan met Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde, die mede de gesprekshulp Behandelgrenzen ontwikkelde. De onderzoeksgroep waar Hille Vos bij betrokken is, ontwikkelde een trainingsprogramma over ACP voor zorgverleners die zorgdragen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  En valt Positieve Gezondheid en palliatieve zorg met elkaar te rijmen? Lees in dit artikel wat de mening van verpleegkundigen en verzorgenden hierover is.

  Nazomeren

  Voor u ligt de nazomereditie van Pallium. Hierin wordt beschreven wat specialistische palliatieve zorg betekent voor de oncologische patiënt vanuit onderzoek verricht door PZNL/IKNL en Vektis.

  Isabelle Flierman

  Internist in opleiding Isabelle Flierman promoveerde onlangs aan de UvA op haar proefschrift Timely palliative care for older patients. Ze wilde daarmee bouwstenen ontwikkelen voor een transmuraal palliatief zorgpad voor ouderen dat start in het ziekenhuis, het zogeheten PalliSupport-project.

  Kort Nieuws

  Stichting Als & Dan roept een ieder op voorbeelden aan te dragen van inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg, die direct de terminaal zieke medemens (en diens naasten) ten goede komen. Ook mogen het initiatieven zijn die hier indirect een bijdrage aan leveren, door de dood bespreekbaar te maken of het taboe rond de dood te helpen verlichten.

  Verschenen

  Boekrecensies van de volgende boeken; Zullen we samen...?, Echte dokters huilen ook en Ik ben mijn lichaam niet.

  Hospice De Duinsche Hoeve. Kleur in de tuin.

  Hospice De Duinsche Hoeve ligt aan de rand van Rosmalen, in natuurgebied de Hooge Heide. De enorme tuin heeft toegang tot het bos, kamers kijken uit op de oude bomen en maïsvelden. Het hospice dankt zijn naam aan boerderij De Duinse Hoeve, die eeuwenlang op deze grond stond. Tuin en omgeving worden nu iedere woensdagochtend met veel toewijding en enthousiasme verzorgd door de tuinploeg.

  ACP-trainingsprogramma. Zorgverlening aan verstandelijk beperkten.

  In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is advance-careplanning niet vanzelfsprekend. De ontwikkeling en implementatie van een trainingsprogramma voor zorgverleners laat zien wat er nodig is om ACP structureel toe te passen in de palliatieve zorg voor deze doelgroep.

  Palliatieve verpleeghuiszorg

  Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Liesbeth Dijkstra.

  Driedeling. Wanneer ben je generalist, specialist of expert?

  Wanneer ben je een generalist, een specialist of een expert in de palliatieve zorg, en waar liggen de grenzen tussen deze drie? Wat merkt de patiënt van deze driedeling en hoe uit deze zich in de praktijk? Pallium vroeg het drie deskundigen.

  Positieve Gezondheid. De mening van palliatieve zorgprofessionals.

  De positieve gezondheidsbenadering lijkt goed aan te sluiten bij de palliatieve zorg, waarbij het begrip gezondheid in beide concepten breed opgevat wordt en eigen regie centraal staat. In dit verpleegkundig praktijkgericht onderzoek is onderzocht wat de mening van verpleegkundigen binnen de palliatieve zorg over Positieve Gezondheid is.

  Op bedevaart

  Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Pien Gimbrère-Kroes.

  24-uurs palliatieve thuiszorg

  COVID-19 heeft enorme impact gehad op palliatieve zorgverlening. Door de beperkingen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices golden, werd thuis sterven anders bekeken. De 24-uurs palliatieve thuiszorg steeg in belang. Een portret van coöperatie Palliaterm, aanbieder van die 24-uurszorg.

  Cultuursensitieve voorlichting. Patiënten met migratieachtergrond en palliatieve zorg.

  Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben met voorlichters van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en van Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor mensen met een migratieachtergrond over palliatieve zorg. Ze ontwikkelden diverse materialen en stelden een lijst do's en don'ts voor de bijeenkomsten op.

  Timing van palliatieve zorg. Tijdige inzet bij kankerpatiënten.

  Heeft de timing van de start van palliatieve zorg invloed op de kwaliteit van de zorg en de mate waarin er sprake is van niet-passende zorg? Die vraag stond centraal in een onderzoek van IKNL, PZNL en Vektis.

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Marieke Meinardi ‘ Implementatie van de gesprekshulp is nu een uitdaging’

  Marieke Meinardi werkt als internist ouderengeneeskunde in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht. Ze stond aan de wieg van de gesprekshulp Behandelgrenzen die vorig jaar tijdens de eerste coronagolf het licht zag. "Eigenlijk wil je dit soort gesprekken niet pas op de SEH voeren. In het ideale scenario zijn die al veel eerder gevoerd."

  Gasthuis Groningen

  In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij. Deze keer Gasthuis Groningen.