Pallium magazine nr. 4, 2022

  In dit nummer een mooi interview met Gudule Boland. Zij is werkzaam bij Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Palliatieve zorg is een van haar aandachtsgebieden. Haar inzet leidde onder meer tot een groot aantal communicatiehulpmiddelen die gesprekken over palliatieve zorg met mensen met een migratieachtergrond ondersteunen.

  Redactioneel – Samen

  Onlangs mocht ik samen met een verpleegkundig specialist uit het ziekenhuis een interdisciplinaire scholing over proactieve zorgplanning geven. Het begon met onze droom een scholing te ontwikkelen voor alle betrokkenen naast en rondom een patiënt in de laatste levensjaren. Hoe mooi zou het zijn om die scholing bij wijze van spreken in de huiskamer van die patiënt te organiseren, daar waar onze betrokkenheid gewenst is. En met de patiënt als leermeester.

  Q&A – Nette Falkenburg

  Geestelijk verzorger Nette Falkenburg van het Erasmus MC promoveerde onlangs op onderzoek naar rouw bij ouders van overleden kinderen. Zij toont aan dat deze ouders veel betekenis hechten aan fundamenteel menselijk contact, maar ook aan bijzondere gebeurtenissen die als niet toevallig ervaren worden.

  Kort Nieuws

  Om zorgverleners te leren een extra betekenislaag toe te voegen aan alledaagse of technische handelingen, is de trainingsmodule 'De kracht van rituelen in de palliatieve zorg' ontwikkeld. De module is bedoeld voor zorgverleners in diverse settings.

  Verschenen

  Dat rouw hard werken kan zijn, is alom bekend. Maar dat rouw daadwerkelijk gevolgen heeft voor het lichaam, krijgt veel minder aandacht.

  Team in Beeld – Marente

  De thuiszorg van Marente wordt geleverd door zo'n dertig zelforganiserende wijkteams, verdeeld over vijf regio's in de Bollenstreek. Hieruit zijn in totaal twaalf wijkverpleegkundigen afgevaardigd in de Kenniskring Palliatieve zorg. De kenniskringleden komen samen om palliatieve zorg binnen de thuiszorg te versterken.

  Begrip van rouw. Prentenboeken voor kinderen

  Hoe je kinderen kunt leren de dood te begrijpen werd in het vorige nummer van Pallium behandeld. In dit artikel, het vervolg daarop, wordt antwoord gegeven op de vraag hoe je prentenboeken kunt gebruiken om met kinderen over rouw te praten.

  Een weekend goed besteed

  Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Sara Coningsby.

  Drieluik – Nieuwe competentiebeschrijving

  Het kwaliteitskader palliatieve zorg is vernieuwd. Een groep deskundigen heeft zich gebogen over de inhoud, die bedoeld is voor de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg. De beschrijving biedt handvatten waarin men zich onderscheidt van de generalistisch opgeleiden, en waarin men hen kan vinden en consulteren. Hoe blij is men met deze vernieuwing? En hoe krijgt deze plek in de praktijk en onderwijswereld?

  Transmurale samenwerking. Minder ziekenhuis- en ic-opnames

  In samenwerking met andere zorgorganisaties passende zorg leveren aan patiënten in de palliatieve fase: in de ene regio gaat dat succesvol, terwijl andere regio's daar nog zoekende in zijn. Wat levert transmurale samenwerking nu op? Die vraag stond in het project TAPA$ centraal.

  Beeldende begeleiding. De Zorgboog

  Wat kan beeldende begeleiding betekenen voor hospicebewoners? Verpleegkundige Nel Leijsten en Karin Brandt, pionier op het gebied van beeldende begeleiding in de laatste levensfase, exploreerden de mogelijkheden.

  Effectieve communicatie. Patiënten en naasten aan het woord

  Effectieve communicatie is cruciaal voor goede persoonsgerichte zorg in de palliatieve fase. Maar wat is effectieve communicatie? En hoe belangrijk is affectieve communicatie?

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Interview Gudule Boland

  Gudule Boland werkt bij Pharos, het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Palliatieve zorg is een van haar aandachtsgebieden. Haar inzet leidde onder meer tot een groot aantal communicatiehulpmiddelen die gesprekken over palliatieve zorg met mensen met een migratieachtergrond ondersteunen.

  Hospice Demeter. Energie in brons gegoten

  In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.