Pallium magazine nr. 5, 2020

  In dit nummer een artikel over Palliatieve thuiszorgteams in België. Nederland telt tientallen consultatieteams palliatieve zorg, die doorgaans op afstand bij de begeleiding of behandeling van palliatieve patiënten worden betrokken nadat een zorgprofessional hen heeft ingeschakeld. De Vlaamse evenknie is de multidisciplinaire begeleidingsequipe, die behalve door zorgprofessionals ook door patiënten en familie ingeschakeld worden.
  Daarnaast treft een artikel aan over de praktijk van stoppen met eten en drinken met het doel te sterven. Hier is weinig over bekend. Huisarts-onderzoeker Eva Bolt is daarom een eigen onderzoek begonnen en zoekt mensen die op deze manier het sterven willen bespoedigen.

  Over 100 jaar zijn we allemaal dood…. en jij ook!

  Het leven is tijdelijk en de dood onvermijdelijk. Je eet vegetarisch, principieel doe je dat. Word je aangereden op het zebrapad. (Klein Orkest)

  Jeannette Hellendoorn

  Fibula heeft een uitbreiding van taken gekregen. Naast de Netwerken Palliatieve Zorg vallen nu ook de eerstelijns consultatieteams palliatieve zorg onder de koepelorganisatie. Managing director Jeannette Hellendoorn licht de verandering toe.

  Kort Nieuws

  Stichting Waakmand Bommelerwaard biedt een waakmand aan aan mantelzorgers die voor een ongeneeslijk zieke zorgen. De mand is bedoeld voor mensen die in de thuissituatie waken bij een familielid, vriend(in) of andere naaste.

  Verschenen

  Met behulp van dit boek kunnen ouders aan hun peuters en/of kleuters uitleggen dat ziek zijn het voorstadium van doodgaan kan zijn. En hoe dode mensen toch weer kunnen voortleven, in die kinderen.

  Stichting Vaarwens

  Al jaren bezorgt stichting Vaarwens terminaal zieke mensen en hun familie een onvergetelijke dag op het water. Geheel kosteloos, dankzij fondsenwerving en de inzet van vele vrijwilligers. Het aantal vaardagen groeit inmiddels van honderd naar driehonderd per jaar. De hoogste tijd dus om een goede koers naar de toekomst uit te zetten.

  De rol van ritueelbegeleider

  In deze tijd van corona zijn er snel nieuwe wegen gevonden om met in achtneming van de beperkingen toch vorm te geven aan afscheidsceremonies. Hierbij is de ritueelbegeleider de aangewezen persoon om met haar kennis, creativiteit en ervaring prachtig inhoud te geven aan ingrijpende levensmomenten.

  Begeleidingsequipe – Palliatieve thuiszorgteams in België

  Nederland telt tientallen consultatieteams palliatieve zorg, die doorgaans op afstand bij de begeleiding of behandeling van palliatieve patiënten worden betrokken nadat een zorgprofessional hen heeft ingeschakeld. De Vlaamse evenknie is de multidisciplinaire begeleidingsequipe, die behalve door zorgprofessionals ook door patiënten en familie ingeschakeld kan worden.

  Mbo-/hbo-/wo-onderwijs – Implementatie van palliatieve zorg

  We worden steeds ouder en ernstige ziektes meer en meer chronisch. Het zo lang mogelijk behouden van een hoge kwaliteit van leven is belangrijk. Dit vraagt om goed onderwijs over palliatieve zorg. O²PZ werkt op verschillende terreinen aan optimalisatie. Hoe denken deze drie hbo-v-docenten dit te implementeren in het curriculum van hun eigen instelling?

  Aanwijskaart Levensvragen – Hulpmiddel bij communicatie

  Geestelijk verzorger Beatrijs Hofland heeft een aanwijskaart voor levensvragen ontwikkeld. De kaart wordt gebruikt in allerlei contacten tussen zorgprofessionals en zorgnemers die moeite hebben met spreken.

  Verhuizen uit een hospice – Als het overlijden uitblijft

  Het proces van uitplaatsing van een bewoner uit een hospice vraagt uiterste zorgvuldigheid. Wanneer niet langer sprake is van terminaliteit, komt de geldigheid van de indicatie en daarmee het verblijf in het hospice ter discussie te staan. Dit proces heeft verstrekkende gevolgen voor bewoners, hun naasten en het hospice.

  Telehealth – Samenwerken in de terminale zorg

  Hoe ervaren zorgverleners in de eerste lijn zowel de onderlinge samenwerking als de samenwerking met ziekenhuizen als het gaat om symptoombestrijding in de terminale zorg?

  Stoppen met eten en drinken

  Over de praktijk van stoppen met eten en drinken met het doel te sterven is weinig bekend. Huisarts-onderzoeker Eva Bolt is daarom een eigen onderzoek begonnen en zoekt mensen die op deze manier het sterven willen bespoedigen.

  E-Pal

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van wetenschappelijke artikelen uit diverse periodieken. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Johan van de Gronden

  Weliswaar 'op kousenvoeten' maar tóch: KWF gaat het palliatieve landschap betreden. Al in 2021 moeten alle ongeneeslijk zieke mensen met kanker daar iets van kunnen merken. Speerpunten zijn onder meer de informatievoorziening over het palliatieve zorgaanbod, het onderzoek naar symptoombestrijding en een betere aansluiting tussen formele en informele zorg. Een gesprek met KWF-directeur Johan van de Gronden.

  Hospice Thuis van Leeghwater

  Wie even stilstaat bij de wandtafel in de grote hal van hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster kijkt recht in de starende ogen van een gipsen vrouwspersoon. De witte gedaante zit er stil en se- reen, alsof ze goedkeurend toekijkt op er wat er zich voor haar ogen allemaal afspeelt. Coördinator Yvonne Beemster vertelt waarom het beeldje haar zo dierbaar is.