Pallium magazine nr. 5, 2021

  Er zijn veertien verschillende insteken om aan te geven waar het bij euthanasie en palliatieve zorgen precies over gaat. Inzicht in dat overzicht komt van pas om te begrijpen waar de tegengestelde houdingen vandaan komen en kan de basis vormen voor een dialoog tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Lees alles over deze denkkaders in het artikel van Baldwin van Gorp.
  Verder tref je in dit novembernummer een informatief artikel aan van oncologieverpleegkundige William Koevoets. Wat kun je doen voor patiënten die zich in het ziekenhuis misselijk voelen zonder dat ze het echt zijn. Wat te doen bij deze anticipatoire misselijkheid?

   

  #Zorginfarct

  #Zorginfarct is nog niet trending op Twitter, maar in toenemende mate zie ik berichten over de gevolgen van personeelstekorten in de zorg, met name onder verpleegkundigen. In het hospice waar ik werk, mogen we met een stabiel team van geluk spreken. Maar in de eerste lijn zie ik hoe moeilijk het is om voldoende thuiszorg te bieden en hoor ik "Code zwart".

  Ian Koper

  Gezondheidswetenschapper Ian Koper promoveerde aan de VU op zijn proefschrift Improving primary palliative care in the Netherlands. Volgens Koper is het belangrijk dat op tijd wordt overgeschakeld op palliatieve zorg en dat curatieve of levensverlengende zorg dan wordt losgelaten.

  Kort Nieuws

  Wie de komende maanden in een wachtkamer van de huisarts, apotheek of het ziekenhuis zit, kan het tegenkomen: een speciaal wachtkamerfilmpje over palliatieve zorg.

  Verschenen

  Kan een bundel met tientallen interviews met ongeneeslijk zieke mensen tot aan het einde toe interessant blijven? Ik vroeg het me af toen ik Ik heb geleefd van Annemarie Haverkamp ter hand nam.

  Team in Beeld: Mathenessestraat Breda

  Praktijk Huisartsenteam Mathenessestraat bevindt zich midden in de Bredase wijk Zuid-Oost, een naoorlogse wijk, waarvan een kwart van de bewoners 65 jaar of ouder is. Een vast team in de praktijk richt zich proactief op de groeiende groep kwetsbare ouderen en zoekt daarbij steeds de samenwerking met andere zorgverleners.

  Complementaire zorg. Angst in het hospice

  Het implementeren van evidencebased complementaire zorg was voor Hospice Kajan aanleiding voor een kleinschalig kwaliteitsproject over het symptoom angst. Het kritisch reflecteren op complementaire zorg heeft geleid tot een andere zienswijze en leidde ertoe dat het een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen is geworden.

  Denkkaders. Perspectieven op palliatieve zorg en euthanasie

  Er zijn veertien verschillende insteken om aan te geven waar het bij euthanasie en palliatieve zorgen precies over gaat. Inzicht in dat overzicht komt van pas om te begrijpen waar de tegengestelde houdingen vandaan komen en kan de basis vormen voor een dialoog tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers.

  Wetenschappelijk onderwijs. Implementatie van palliatieve zorg.

  Het programma O²PZ heeft zich ingezet om het mbo, hbo en wo te ondersteunen bij het sterker verankeren van palliatieve zorg in het onderwijs, onder meer door het ontwikkelen van een onderwijsraamwerk en het bieden van onderwijstools. Hoe is de stand van zaken in het wo?

  Anticipatoire misselijkheid. Wanneer je misselijk wordt van het ziekenhuis.

  Sommige patiënten voelen zich misselijk zonder dat ze echt misselijk zijn. Wat te doen bij deze anticipatoire misselijkheid?

  ‘Slaap maar lekker, opa’

  Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Aletta Moelands.

  Nazorg tijdens corona. Zorg houdt niet op na overlijden.

  Nazorg zou theoretisch onderdeel moeten uitmaken van palliatieve zorg. In de praktijk komt die nazorg nauwelijks uit de verf. Hoe hebben nabestaanden de nazorg in coronatijd ervaren?

  FACT-teams en mensen met EPA. Proactieve palliatieve zorg in de ggz.

  Een actiegericht implementatieonderzoek naar palliatieve zorg bij een Flexible Assertive Community Treatment-team in de ggz heeft inzichtelijk gemaakt welke stappen een FACT-team nodig heeft gehad om een start te maken met de implementatie van de Toolkit Proactieve palliatieve zorg in de ggz.

  E-Pal. Potentieel ongewenste medicatie in de laatste levensfase

  Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

  Bianca van Schijndel. ‘Je wilt geen hospice zonder verzorgenden’.

  Bianca van Schijndel werkt als verzorgende in hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen. "Ik heb lang gedacht dat er voor verzorgenden geen plek zou zijn in hospices. Ik dacht dat er alleen verpleegkundigen werkten. Nu zie ik de meerwaarde van verzorgenden."

  Hospice Heuvelrug. Afscheidskleed met een gouden rand.

  In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.