Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 366 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Gasthuis Groningen

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij. Deze keer Gasthuis Groningen.

Marieke Meinardi ‘ Implementatie van de gesprekshulp is nu een uitdaging’

Marieke Meinardi werkt als internist ouderengeneeskunde in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht. Ze stond aan de wieg van de gesprekshulp Behandelgrenzen die vorig jaar tijdens de eerste coronagolf het licht zag. "Eigenlijk wil je dit soort gesprekken niet pas op de SEH voeren. In het ideale scenario zijn die al veel eerder gevoerd."

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Timing van palliatieve zorg. Tijdige inzet bij kankerpatiënten.

In welvaartslanden als Nederland maken we ons de laatste jaren in toenemende mate zorgen over mogelijke overbehandeling van mensen met een levensbedreigende ziekte zoals kanker.1,2 Daarbij tonen onderzoeken aan dat niet-passende zorg in de laatste maanden van het leven een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en […]

Cultuursensitieve voorlichting. Patiënten met migratieachtergrond en palliatieve zorg.

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben met voorlichters van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en van Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor mensen met een migratieachtergrond over palliatieve zorg. Ze ontwikkelden diverse materialen en stelden een lijst do's en don'ts voor de bijeenkomsten op.

24-uurs palliatieve thuiszorg

COVID-19 heeft enorme impact gehad op palliatieve zorgverlening. Door de beperkingen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices golden, werd thuis sterven anders bekeken. De 24-uurs palliatieve thuiszorg steeg in belang. Een portret van coöperatie Palliaterm, aanbieder van die 24-uurszorg.

Op bedevaart

Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Pien Gimbrère-Kroes.

Positieve Gezondheid. De mening van palliatieve zorgprofessionals.

De positieve gezondheidsbenadering lijkt goed aan te sluiten bij de palliatieve zorg, waarbij het begrip gezondheid in beide concepten breed opgevat wordt en eigen regie centraal staat. In dit verpleegkundig praktijkgericht onderzoek is onderzocht wat de mening van verpleegkundigen binnen de palliatieve zorg over Positieve Gezondheid is.

Driedeling. Wanneer ben je generalist, specialist of expert?

Wanneer ben je een generalist, een specialist of een expert in de palliatieve zorg, en waar liggen de grenzen tussen deze drie? Wat merkt de patiënt van deze driedeling en hoe uit deze zich in de praktijk? Pallium vroeg het drie deskundigen.

Palliatieve verpleeghuiszorg

Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Liesbeth Dijkstra.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie