Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 424 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Hospice Duin- en Bollenstreek

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij. Hospice Duin- en Bollenstreek is een modern bijna-thuis-huis aan de rand van Sassenheim. De meeste kunst in het hospice is kleurrijk en geïnspireerd op de omgeving. In de stilteruimte hangt een groot mozaïek, opgebouwd uit duizenden steentjes, ogenschijnlijk minder licht van kleur. Manager Evelien van Duin vertelt hoe dit markante kunstwerk zijn plek in het hospice heeft weten te vinden.

Erica Witkamp ‘Zelf naaste zijn was vooral heel erg leerzaam’

Erica Witkamp heeft een rijke staat van dienst in de palliatieve zorg. Ze was onder meer verpleegkundige in de thuiszorg en afdelingshoofd van de Palliatieve Zorg Unit van de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam. Tegenwoordig werkt ze als onderzoeker bij het Erasmus MC en is ze lector Zorg om Naasten aan de Hogeschool Rotterdam.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Terminale thuiszorg en corona. Ervaringen van zorgprofessionals

Welk effect had de coronacrisis op de terminale zorg in de thuiszorg? Veel essentiële aspecten van terminale zorg waren niet meer mogelijk. Toch zijn er niet alleen maar negatieve ervaringen van zorgprofessionals in de thuiszorg.

Digitaal voortleven. Gewenst of voorkomen

Het is belangrijk om als ernstig zieke patiënt de digitale nalatenschap goed te regelen. Zorgverleners kunnen patiënten op het belang van dit regelwerk wijzen, en zo hun begeleidende en voorlichtende rol oppakken. Er zijn minstens vijf belangrijke redenen waarom het verstandig is als ernstig zieke patiënten hun digitale nalatenschap gaan regelen. Mariska Overman en Rob Bruntink beschrijven ze in het boek Levenseindezorg en de digitale nalatenschap.

De palliatieve kit. Thuis snel handelen in nood

Het regelen van medicatie of ondersteunende maatregelen kost soms te veel tijd in acute situaties bij thuisverblijvende palliatieve patiënten. Kaderarts palliatieve zorg Laurens van Ede nam het initiatief voor een palliatieve kit, die huisartsen preventief bij de patiënt in huis kunnen neerzetten en tal van medicamenten en materialen bevat.

Mozart

Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Petra Roeloffzen.

De DEDICATED-werkwijze. Palliatieve zorg bij dementie

Het project DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life) beoogt de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren. De DEDICATED-werkwijze, een cocreatie van onderzoek, praktijk en onderwijs, bestaat uit materialen die zorgprofessionals op de werkvloer ondersteunen om palliatieve zorg te verlenen aan mensen met dementie.

Proactieve zorgplanning. Hoe landt het in jouw praktijk?

Proactieve zorgplanning is het meest besproken item in de palliatieve zorgverlening en er zijn al vele projecten op dat gebied doorgevoerd. Maar bereiken die projecten de werkvloer ook? Pallium vroeg een wijkverpleegkundige, een ergotherapeut en een POH-Ouderen naar hun ervaringen. Wat doen zij zoal aan proactieve zorgplanning?

Prentenboeken. Met kinderen praten over de dood

Pas rond hun achtste levensjaar zullen kinderen de dood volledig begrijpen. Prentenboeken kunnen kinderen helpen de wereld om hen heen, en dus ook de dood, te leren kennen en te begrijpen.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie