Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 381 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Hospice Heuvelrug. Afscheidskleed met een gouden rand.

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Bianca van Schijndel. ‘Je wilt geen hospice zonder verzorgenden’.

Bianca van Schijndel werkt als verzorgende in hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen. "Ik heb lang gedacht dat er voor verzorgenden geen plek zou zijn in hospices. Ik dacht dat er alleen verpleegkundigen werkten. Nu zie ik de meerwaarde van verzorgenden."

E-Pal. Potentieel ongewenste medicatie in de laatste levensfase

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

FACT-teams en mensen met EPA. Proactieve palliatieve zorg in de ggz.

Een actiegericht implementatieonderzoek naar palliatieve zorg bij een Flexible Assertive Community Treatment-team in de ggz heeft inzichtelijk gemaakt welke stappen een FACT-team nodig heeft gehad om een start te maken met de implementatie van de Toolkit Proactieve palliatieve zorg in de ggz.

Nazorg tijdens corona. Zorg houdt niet op na overlijden.

Nazorg zou theoretisch onderdeel moeten uitmaken van palliatieve zorg. In de praktijk komt die nazorg nauwelijks uit de verf. Hoe hebben nabestaanden de nazorg in coronatijd ervaren?

‘Slaap maar lekker, opa’

Artsen die in 2020/2021 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, kregen onder meer als opdracht een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring te schrijven. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Aletta Moelands.

Anticipatoire misselijkheid. Wanneer je misselijk wordt van het ziekenhuis.

Sommige patiënten voelen zich misselijk zonder dat ze echt misselijk zijn. Wat te doen bij deze anticipatoire misselijkheid?

Wetenschappelijk onderwijs. Implementatie van palliatieve zorg.

Het programma O²PZ heeft zich ingezet om het mbo, hbo en wo te ondersteunen bij het sterker verankeren van palliatieve zorg in het onderwijs, onder meer door het ontwikkelen van een onderwijsraamwerk en het bieden van onderwijstools. Hoe is de stand van zaken in het wo?

Denkkaders. Perspectieven op palliatieve zorg en euthanasie

Er zijn veertien verschillende insteken om aan te geven waar het bij euthanasie en palliatieve zorgen precies over gaat. Inzicht in dat overzicht komt van pas om te begrijpen waar de tegengestelde houdingen vandaan komen en kan de basis vormen voor een dialoog tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers.

Complementaire zorg. Angst in het hospice

Het implementeren van evidencebased complementaire zorg was voor Hospice Kajan aanleiding voor een kleinschalig kwaliteitsproject over het symptoom angst. Het kritisch reflecteren op complementaire zorg heeft geleid tot een andere zienswijze en leidde ertoe dat het een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen is geworden.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie