Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 215 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Hoog in de boom

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In de rubriek 'In het Zicht' laten we steeds zo'n kunstwerk zien, met een toelichting erbij.

Interview met Els Roelofs

'Palliatieve zorg' vult voor huisarts Els Roelofs meer dan de helft van haar werkweek. Dat gebeurt via tal van functies. Zo is ze onder meer consulent palliatieve zorg in zowel het Palliatief Advies Team van het LUMC als in het regionale consultatieteam Hollands Midden, zit ze in twee PaTz-teams en geeft ze les over palliatieve zorg aan huisartsen-in-opleiding, aios'en en apothekersassistenten.

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Religie en familie

Waardigheid is een belangrijk thema binnen de palliatieve zorg en wordt vaak verbonden aan waarden als respect voor anderen en het behoud van privacy, autonomie en controle. Maar geldt deze opvatting van waardigheid voor iedereen? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we interviews gehouden met patiënten en naasten met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.

Hoe ga je tijdig in gesprek?

In de Coalitie Van Betekenis tot het Einde zijn acht organisaties verenigd die burgers willen stimuleren tijdig in gesprek te gaan over de laatste levensfase. In dit artikel toont de Coalitie enkele initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontplooid. De kracht van persoonlijke verhalen (in al zijn verscheidenheid) én het geven van informatie zijn daarbij belangrijke fundamenten.

Het onderwijslandschap van palliatieve zorg

Structurele inbedding van palliatieve zorg in diverse opleidingen voor artsen en verpleegkundigen is het doel van het programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg: O2PZ. Auteurs Ingrid van Zuilekom, Jojanneke Thiesen en Marijke Dericks-Issing schetsen een beeld van de stand van zaken.

Afscheid nemen met een tekst

Bij Hospice De Populier in Bakel bestaat een bijzonder ritueel. Nadat een gast is overleden, schrijft één van de verpleegkundigen/verzorgenden een korte tekst over de overledene. 'Het Moment' wordt het genoemd. Verpleegkundige Lenette IJzermans toont enkele geanonimiseerde teksten, en geeft inzage in de werkwijze.

Drieluik- www.overpalliatievezorg.nl Wat vindt u van deze overheidscampagne?

De overheid heeft recent een onlinecampagne gelanceerd over palliatieve zorg en praten over de dood. Pallium vroeg drie experts uit het veld hoe zij tegen deze campagne aankijken. Zijn ze er blij mee? En worden de juiste accenten gelegd?

Gewoon loslaten en gaan

Artsen die in 2018/2019 de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgden, schreven allen een kort verhaal over een palliatieve zorgervaring. Pallium publiceert een selectie daarvan. In dit nummer een bijdrage van Thecla van Dun.

Goede uitvoering van rituelen

Rituelen in de laatste levensfase zijn van groot belang. Maar hoe voer je die op goede wijze uit? Erik Olsman en Marie-José Gijsberts staan in dit artikel stil bij die vraag.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie