Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 245 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

In het Zicht – Hospice De Luwte in Soest

In het trappenhuis van hospice De Luwte in Soest staat een bronzen beeldje van zo’n 30 cm hoog. Het stelt twee mensen voor die elkaars hand vasthouden. Directeur Marja van der Vorst zorgde er zo’n veertien jaar geleden voor dat het beeldje met de titel Er zijn in het hospice terecht kwam. Ze vertelt wat […]

Interview met Mustafa Bulut

Stel je jezelf altijd voor als islamitisch geestelijk verzorger? “Nee, ik varieer daarin. Bij niet-moslims stel ik me voor als geestelijk verzorger. Ik vertel er ook direct bij dat we een team geestelijk verzorgers hebben en dat ieder daar zo zijn eigen achtergrond en specialiteit in heeft. Mijn achtergrond is islamitisch, maar mijn collega’s vertegenwoordigen […]

E-Pal

Behoud van waardigheid in palliatieve fase: evaluatie van training voor thuiszorgverpleegkundigen Connolly M et al. Evaluating an educational programme for dignity care intervention with community nurses in Ireland. 2018 Oct 2;24(10):474-481. DOI: 10.12968/ijpn.2018.24.10.474. Samenvatting Inleiding Waardigheid is een sleutelbegrip in palliatieve zorg. In de laatste levensfase zijn patiënten vooral bang voor het verlies van hun […]

Euthanasiebeleid bij hospices. Communicatie over standpunt kan veelal beter.

Mogelijk bestaat nog het beeld dat hospices anti-euthanasie zijn. Maar dat strookt niet met de realiteit. Als het overlijden na euthanasie niet thuis plaatsvindt, is het vooral in het hospice waar men overlijdt.

Ziekte van Parkinson. Pijn en slikstoornissen in de terminale fase

Waar moet rekening mee gehouden worden in de laatste fase van de ziekte van Parkinson? Palliatieve terminale zorg bij parkinson blijkt veel complexer dan vaak wordt gedacht. Overleg met de patiënt en naasten kan niet vroeg genoeg beginnen. Deel 1 van een tweeluik.

De menukaart van sterven. Laatste wensen, het overdenken meer dan waard

In Nederland vinden we het langzamerhand vanzelfsprekend dat een ernstig zieke patiënt zelf zijn stervensproces ‘uitdoktert’. Een enorme verschuiving; van gedenk te sterven naar sterven zoals u dat wilt. Er wordt hem of haar een soort menukaart voorgelegd. Hoe wilt u sterven? Waar? Wie aanwezig? Reanimatie? Sedatie? Wanneer…? Het idee dat iemand tot aan zijn […]

Nabestaanden vertellen. Eindgesprek goed voor nabestaande en thuiszorg

De laatste levensfase is een zeer kwetsbare periode. Voor degene die deze ondergaat, maar ook voor familie, vrienden en mantelzorgers. Vaak is de stervende geheel afhankelijk van de zorg, maar ook mantelzorgers en familie kunnen zich afhankelijk voelen van bijvoorbeeld ziekenhuizen of een thuiszorgorganisatie die in de laatste fase zorg biedt. In hoeverre is er […]

Wat is geoorloofde samenwerking met een uitvaartonderneming?

Hoe verloopt binnen het hospice het contact met uitvaartondernemingen? Wie initieert dat contact? En waar liggen de grenzen voor samenwerking? Pallium vroeg het drie deskundigen.

In paradisum

Ze werd 91 jaar oud. Stevige, blonde vrouw. Dikke enkels, degelijke schoenen. Ze heeft een harde stem. Een stem die altijd fel en meestal ‘tegen’ is. Met passie geïnteresseerd in politiek, wetenschap en muziek. Op verjaardagen is ze overduidelijk aanwezig. Ze kan soms een verbeten indruk maken, alsof ze altijd moet vechten. ‘Zet de hemelpoort […]

Euthanasie bij diepe dementie

Gaat de Hoge Raad de waarde van een wilsverklaring dusdanig opwaarderen dat de druk op artsen zal toenemen om euthanasie bij mensen met dementie uit te voeren? Het zou Bert Ummelen niet verbazen.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie