Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 215 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

De goede dood

Is het wel of niet wenselijk dat hulpverleners de optie 'euthanasie' onder de aandacht van patiënten brengen? Ethicus Angeline van Doveren-Kersten vraagt het zich af.

Een andere rol

Mensen met een neurologische aandoening vereisen een specifieke benadering en begeleiding in de palliatieve setting, schrijft Esther Taribuka. Over het belang van structuur bieden en de leidende rol.

Sedatie bij probleemgedrag

Palliatie met sederende middelen is iets anders dan palliatieve sedatie zoals we dat uit de KNMG-richtlijn kennen, schrijven Siebe Swart en Eric Geijteman in reactie op de bijdrage van Bert Ummelen uit Pallium 1 van dit jaar. Daarin haalde Ummelen onder meer de toepassing van sedatie bij psychogeriatrische bewoners van verpleeghuizen aan.

Drieluik Geestelijke zorg thuis

Het ministerie van VWS trekt geld uit voor het optuigen van een systeem waardoor ook geestelijke zorg thuis gerealiseerd kan worden voor mensen die dat nodig hebben. Zo krijgen zij hetzelfde aanbod van zorg als mensen die in instellingen verblijven. Pallium vroeg drie netwerkcoördinatoren hoe zij dit gaan aanpakken.

Nieuwe richtlijn toegelicht

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie en het Nederlands Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is spirituele zorg een centraal onderdeel van palliatieve zorg. 1De nieuwe richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg 2biedt handvatten voor geestelijk verzorgers en andere zorgverleners om deze zorg te bieden.

Team in Beeld Avans Hogeschool

V.l.n.r. Mariëtte van Erp, Wim Boluijt, Michael Echteld, Regine Retel Helmrich en Ruud Uitterhoeve. “Caring Society gaat over kwaliteit van leven in de samenleving. Als je het hele leven wilt omvatten, moet je ook het levenseinde erbij nemen. Ik ben gevraagd dat thema vorm te geven”, schetst lector Michael Echteld de start van het lectoraat. […]

Verschenen

Chaos in de Bovenkamer Onlangs werd in Vlaardingen Odensehuis de Bovenkamer geopend: een huis dat thuiswonende mensen met dementie of vergeetachtigheid én hun naasten tweemaal per week een gezamenlijk onderkomen biedt, even weg van thuis, even weg van zorgen. Geen nieuws voor een boekenrecensie zult u denken. Ware het niet dat deze opening vergezeld ging […]

Kort Nieuws

Vergankelijkheidsdag In Nederland, Engeland en Zweden wordt op de eerste dag van de herfst, op 23 september, voor het eerst de Vergankelijkheidsdag gehouden. De dag is bedoeld om stil te staan bij de sterfelijkheid van jezelf of je naasten. Om burgers daartoe aan te zetten, kunnen organisaties – waaronder zorginstellingen of uitvaartondernemers – tal van […]

Q&A Daniëlle Zweers

Op 27 mei promoveert Daniëlle Zweers op angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase en specifiek bij zorgvragen in de hospicezorg. Zweers is verpleegkundig specialist en werkzaam in het UMC Utrecht.

Redactioneel 4 Dimensies

Soms gaat het daarbij eenvoudig om betrokkenheid, compassie en medemenselijkheid Toch missen mensen regelmatig aandacht voor spirituele vragen. Marie-José Gijsberts en Eric Olsman geven in hun artikel een toelichting op de belangrijkste aspecten van de spirituele zorg, zoals beschreven in de multidisciplinaire richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg. Daarnaast beschrijven zij het onderwijsprogramma […]

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie